Palmeos, Paula – F 116

Permanent URI for this community

Paula Palmeos (Pauline Palmeus; 1911–1990), keeleteadlane, Tartu ülikooli õppejõud.

Fond 116

1928–1990

566 säilikut

Elulookirjeldused, dokumendid jm. biograafilised materjalid. P. Palmeose eksliibris. Kildu kooli eksliibris ja vimpel. P. Palmeose konspekteeritud loengud Tartu ülikoolis: Jozsef Györke seminar ungari keelest, Julius Marki loengud soome-ugri keeleteadusest, Julius Mägiste loengud indo-euroopa laenudest ja soome keele häälikuloost, Johannes Aaviku ja Andrus Saareste loengud eesti keele grammatika alalt ja üldkeeleteaduses, L. Uustalu konspekteeritud Johannes Semperi loeng stilistikast. P. Palmeose seminaritöö (1935). Märkmed esperanto, läti, mari, mordva, prantsuse, vene keele õpingutest. Kirjandite teemad Jõhvi gümnaasiumis, gümnaasiumi õpilaste hinnetemärkmik (1942-1943). P. Palmeose õppetöö koormusega Tartu ülikoolis seotud materjalid, P. Palmeose loengud Tartu ülikoolis eesti, ungari jt. keelte kohta, soome-ugri keeleteadusest jm. Märkmed ekspeditsioonidelt soome-ugri keelealadele. Teoste, artiklite ja ettekannete käsikirjad soome-ugri keeleteaduse, kirjanduse ja üldkeeleteaduse alalt. Artiklid ENE-le. Kartoteegid ja töömaterjalid. Märkmed konverentsidel ja nõupidamistel. P. Palmeose retsensioonid väitekirjadele. P. Palmeose tõlkeid Zsigmond Móriczi loomingust. NSV Liidu-Ungari Sõprusühingu tegevuse materjalid. Kirjavahetus teadlaste ja asutustega. P. Palmeose tegevust Tartu ülikoolis kajastavad grupifotod, fotod välispraktikatelt, Jõhvi keskkooli ja Kildu kooli vilistlaste fotod, kohavaated. Teiste isikute keelealaste jm. käsitluste käsikirju

Arhiivinimistu

Arhiivi kirjeldus

Browse

Collections in this Community

Now showing 1 - 1 of 1