Asmuss, Johann Martin – F 17

Permanent URI for this community

Johann Martin Asmuss (1784–1844), kirjanik, pedagoog Tartus, Tartu ülikooli kasvandik, hiljem samas ametnik.

Fond 17

1810–u.1900

27 säilikut

J. M. Asmusse ametialast tegevust Tartu ülikoolis puudutavad rektori käskkirjad. Pedagoogikaalased kõned ja käsitlused. J. M. Asmusse luule ja proosalooming, juhuluule (1811–1843). Teiste autorite loomingu ümberkirjutused – luuletused, vanasõnad, mõistatused, juhuluule jm. 1830.–1842.a. "Dörptscher Kalender" J. M. Asmusse märkmete ja luuletustega. J. M. Asmusse litoportree (H. E. Hartmann), tema sugulaste fotod (19. saj viimane veerand).

Arhiivinimistu

Arhiivi kirjeldus

Browse

Collections in this Community

Now showing 1 - 1 of 1