Klaassen, Olaf-Mihkel – F 96

Permanent URI for this community

Olaf-Mihkel Klaassen (1929–2012), ajaloolane, Tartu ülikooli õppejõud.

Fond 96

19XX–2009

306 säilikut

O.-M. Klaasseni elulookirjeldused, mälestused, dokumendid; haridus- ja teenistuskäiku ning ühiskondlikku tegevust kajastavad materjalid; tunnustused ja õnnitlused; Klaassenite sugupuuga seotud materjalid. Loengukonspektid, võistlus- ja diplomitöö õpingute ajast TÜ õigusteaduskonnas ning hiljem TÜ ajaloo-osakonnas. Tartu Pimedate Laste Internaatkooli õppe- ja kasvatustööd ning kooli matkaklubi tegevust puudutavad materjalid. O.-M. Klaasseni koostatud TÜ filosoofiateaduskonna üldajaloo õppetooli õppekavad ja-programmid, loengud Aasia ja Aafrika maade ajaloost ja kultuurist, tema poolt juhendatud üliõpilastööd; TRÜ Siseinspektsiooni Komisjoni materjalid; Teaduslike ja kirjatööde nimestikud; doktoritööga "Eesti Vabariigi konsulaarpoliitika Aasias ja Aafrikas 1918–1940 (Tartu, 1992) seotud materjalid. Uurimused, artiklid, õppevahendid ja retsensioonid Eesti konsulaarsuhetest Aasia ja Aafrika maadega; uurimused kirjaniku ja ajakirjaniku Andres Saali kohta; Aasiat ja Aafrikat puudutavad artiklid ENE-le. O.-M. Klaaseni koostatud ülevaated Viljandi Reinvaldide ja Tartumaa Zirkelite ja Kevendite sugupuudest; kogutud materjalid Tallinnfilmi (1971–1975) ja mängufilmi "Kevade" saamisloost; raamatu ""Kevade " tee ekraanile" ettevalmistavad materjalid ning käsikiri; märkmed ja väljakirjutused arhiividokumentidest Eesti Vabariigi konsulaarsuhete kohta; töökartoteegid loengumaterjalidega Aasia ja Aafrika maade ajaloost ja kultuurist. Kirjavahetus sõprade ja kolleegidega; fotod. Andres Saali artiklite ja käsikirjade koopiad.

Arhiivinimistu

Arhiivi kirjeldus

Browse

Collections in this Community

Now showing 1 - 1 of 1