Academia Gustaviana. Academia Gustavo-Carolina – F 7

Permanent URI for this community

Fond 7

1632–1714, 192-?–1980

125 säilikut (s. 1–124, 39a)

Arhiivinimistu

Loe lisaks: Arvo Tering. Academia Gustaviana ja Academia Gustavo-Carolina käsikirjalised allikad TRÜ Teaduslikus Raamatukogus. – Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi, 1. Tartu, 1975, lk 32–40.

Allikapublikatsioonid

Põhikiri:

F 7, s. 1. Tartu Akadeemia (Academia Gustaviana) põhikiri = Constitutiones Academiae Dorpatensis (Academia Gustaviana). Toim. M. Lepajõe, tõlk. K. Sak, ees- ja järelsõna P. Järvelaid. Tartu, 1997.

Senati protokollid:

F 7, s. 3–5. Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) Senati protokollid 1632–1656. I, 1632–1634 = Konsistoriumsprotokolle der Universität Dorpat (Academia Gustaviana) 1632–1656 = Commentarii actorum Senatus Universitatis Tartuensis (Academiae Gustavianae) ab anno MDCXXXII usque ad annum MDCLVI. Koost. A. Tering. Tartu, 1978.

F 7, s. 6–11. Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) senati protokollid 1632–1656. 2, 1637–1644 = Konsistoriumsprotokolle der Universität Dorpat (Academia Gustaviana) 1632–1656. 2, 1637–1644 = Commentarii actorum senatus universitatis Tartuensis (Academiae Gustavianae) ab anno MDCXXXII usque ad annum MDCLVI. 2, 1637–1644. Koost. A. Tering. Tartu, 1994.

Matrikliraamatud:

F 7, s. 32. Matricula Academiae Dorpatensis, coepta Anno MDCXXXII. – Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurland's. Bd. 8, H. 1. Riga, 1857, lk 146–191.

F 7, s. 33. Matricula seu Catalogus illorum, qui in Academia Dorpatensi cornua deposuerunt. Anno 1632. – Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurland's. Bd. 8, H. 3. Riga, 1857, lk 513–550.

F 7, s. 34. Academiae Dorpatensis Album Studiosorum, confectum ipsa restaurationis die XXI mensis Augusti, anno MDCXC. – Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurland's. Bd. 12. Riga, 1880, lk 309–332.

Browse

Collections in this Community

Now showing 1 - 1 of 1