Pedagoogilis-Filoloogiline Seminar – F 15

Permanent URI for this community

Tartu Keiserliku Ülikooli juures tegutses aastatel 1820–1856 Pedagoogilis-Filoloogiline Seminar õpetajate ettevalmistamiseks Tartu ülikoolile alluva õpperingkonna koolidele. Seminari eelkäijaks oli prof Karl Morgensterni rajatud Üldine Õpetajate Instituut, asutatud 5. detsembril 1803.

Fond 15

1800–1840

32 säilikut

Üldise Õpetajate Instituudi ja Pedagoogilis-Filoloogilise Seminari toimikud: seminari põhimäärus, aruanded, ringkirjad, üliõpilaste avaldused, direktorite ja rektori kirjad õppetöö korraldamise, stipendiumide väljaandmise jt küsimustes. Üliõpilastööd.

Arhiivinimistu

Arhiivi kirjeldus

Browse