Res Musica (EMTA ja Eesti Muusikateaduse Seltsi väljaanne)

Permanent URI for this community

Eesti Muusikateaduse Seltsi ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduslik aastaraamat Res Musica on rahvusvahelise kolleegiumiga eelretsenseeritav väljaanne, mille esimene number ilmus 2009. aasta sügisel. Res Musica peaeesmärk on olla eesti muusikateadlaste jaoks kõige laiemaks foorumiks, milles avaldatakse artikleid kõigist muusika uurimisega seotud valdkondadest ja võimalikult rahvusvahelise autorkonna poolt.

Numbrite teemadena vahelduvad muusikateaduse erinevad valdkonnad ja numbreid koostavad toimetuse liikmed kordamööda.

Browse

Collections in this Community

Now showing 1 - 7 of 7