Immanuel Justus von Esseni kirjakogu

Permanent URI for this community

Immanuel Justus von Essen (1719–1780) sündis Schwerinis, õppis alates 1739. aastast Jena ülikoolis ja asus 1741. aastal tööle vaimulikuna Liivimaal. Alates 1759. aastast Riia Peetri kiriku pastor ja Riia ülempastor.

Esseni kirjakogu kinkis 1806. aastal Tartu ülikoolile tema poeg, Riia raehärra Andreas Immanuel von Essen (1757–1815). Kaksteist köidet võeti arvele manuskriptide kogus (Mscr 24, 42–43, 45–53), kuid üheksa köidet jäi raamatukogu direktori Karl Morgensterni valdusse ja need saabusid raamatukokku koos tema pärandiga 1852. aastal.

Browse

Collections in this Community

Now showing 1 - 10 of 11