Nurmekund, Pent – F 71

Permanent URI for this community

Pent Nurmekund (1909–1996), keeleteadlane ja orientalist, Tartu ülikooli õppejõud.

Fond 71

19. saj – 2006

555 säilikut

P. Nurmekunna haridus- ja kutsedokumendid; kohtumaterjale seoses raamatute jt esemete vargusega tema vanematekodust; J. W. Wiedemanni keeleauhinna tunnistus jt aukirjad P. Nurmekunnale; artiklid ajalehtedes ja ajakirjades P. Nurmekunna kohta. P. Nurmekunna koolivihikud ja õpingutega S. Ü. Õ. Sõjakoolis seotud materjalid; E. Kieckersi jt õppejõudude loengute üleskirjutusi Tartu ülikoolis; märkmeid, väljakirjutusi ja kogutud materjale retoromaani jt keelte kohta õpingute ajast Münchenis, Kopenhaagenis jm. P. Nurmekunna pedagoogilise tegevusega L. Koidula nim. Pärnu II Keskkoolis jt koolides seotud materjalid; ida- jt keelte loengumaterjale Tartu ülikoolis; Akadeemilise Orientaalseltsi asutamise ja tegevusega seotud materjalid; P. Nurmekunna tegevusega TRÜ orientlistikakabinetis seotud materjalid; rahvusvaheliste organisatsioonide Amici Linguarum ja Verein für niederdeutsche Sprachforschung materjale; P. Nurmekunna väljakirjutusi ja kogutud materjale erinevate keelte ja kultuuride kohta; kaasvangidelt Segeža vangilaagris Karjalas kogutud keelematerjale; P. Nurmekunna magistri- ja doktoritööga seotud materjalid, artiklid, ettekanded orientalistika alalt jm teemadel; väljakirjutusi ja ärakirju arhiivimaterjalidest Pärnu linna ja ülikooli tegevuse kohta Pärnus; P. Nurmekunna luuletusi ja epigramme, tõlkeid kreeka, hiina jt keeltest. P. Nurmekunna kirjavahetus teadlaste ja kolleegidega. Fotod P. Nurmekunnast, tema sugulastest, kolleegidest, õpilastest ja tuttavatest; Tartu ülikooli ja TÜ orientalistikakabineti tööga seotud fotod; Tartu, Pärnu, Kesk-Aasia jm vaated. Trükised P. Nurmekunna artiklitega. Ülo Sirk í kirjavahetus maailma juhtivate indoneesia keelte uurijatega. E. Dammanni afrikanistikaalaste jt artiklite separaadid; materjale Evald Oviri, Leonhard Blumeri jt eesti misjonäride kohta; E. Gunnemarki geolingvistika käsiraamatu "Countries, peoples and their languages" materjale. Salme Nigoli materjale murdeuurimise alalt, tema kirjavahetus kolleegidega Eestist ja Soomest; fotod Tartust, Taevaskojast jt Eestimaa paikadest

Arhiivinimistu

Arhiivi kirjeldus

Browse

Collections in this Community

Now showing 1 - 1 of 1