Show simple item record

dc.contributor.authorRääbis, Andriela
dc.date.accessioned2009-12-04T07:49:05Z
dc.date.available2009-12-04T07:49:05Z
dc.date.issued2009-12-04T07:49:05Z
dc.identifier.isbn978–9949–19–281–6 (trükis)
dc.identifier.isbn978–9949–19–282–3 (PDF)
dc.identifier.issn1406–5657
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/14441
dc.description.abstractUurimuse eesmärk on kirjeldada eesti argitelefonivestluse sissejuhatuse struktuuri ja analüüsida selle suhtlusfunktsioone. Metodoloogia põhineb suhtluslingvistikal, vestlusanalüüsil ja kõneetnograafial. Analüüsi aluseks on 131 argitelefonikõnet Tartu Ülikooli Eesti suulise keele korpusest. Analüüsi tulemusena on esitatud eesti telefonivestluste sissejuhatuse mudel ning võrreldud seda teiste kultuuridega. Sissejuhatuse tüüpiline mudel on kirjeldatav järgmiselt: 1. Kontakti loomine. 2. Tervitamine. (3. Identifitseerimine.) ((4. Olukorra selgitamine.)) Kultuuriliste eripärade tuvastamine annab väärtuslikku infot eesti keele kui võõrkeele õpetamisel ning eesti keeles suhtleva dialoogsüsteemi modelleerimisel.et
dc.description.abstractThe present PhD thesis studies the sequential organization of Estonian telephone conversation openings. The methodology is based on a combination of methods and theoretical principles of interactional linguistics, conversation analysis and ethnography of communication. The data corpus used in the present study comes from the Corpus of Spoken Estonian of the University of Tartu and consists of 131 everyday telephone calls. The typical pattern of an Estonian telephone opening can be described as follows: 1. Establishing the contact. 2. Greetings. (3. Identification.) ((4. Clearing sequence.))en
dc.language.isoetet
dc.relation.ispartofseriesDissertationes linguisticae Universitatis Tartuensis;13
dc.subject.otherdissertatsioonidet
dc.subject.otherETDen
dc.subject.otherdissertationen
dc.subject.otherväitekiriet
dc.titleEesti telefonivestluste sissejuhatus: struktuur ja suhtlusfunktsioonidet
dc.title.alternativeOpenings in Estonian telephone conversations: structure and interactional functionset
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record