Show simple item record

dc.contributor.authorJürgens, Jaana
dc.date.accessioned2007-05-22T08:55:07Z
dc.date.available2007-05-22T08:55:07Z
dc.date.issued2007-05-22T08:55:07Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/2543
dc.description.abstractTöö eesmärgiks oli hinnata mõõtemääramatust raua määramisel kahe erineva meetodiga – UV-Vis fotomeetria (UV-Vis) ja leek-aatomabsorptsioon spektromeetria (FAAS) – kasutades mudelipõhist lähenemist ning võrrelda meetodeid erinevate määramatuse allikate seisukohast. Leiti, et mõlemad meetodid on raua jaoks selektiivsed, segavaid mõjusid teiste maatriksikomponentide tõttu ei leitud. Mõlema meetodi korral osutus suurimaks määramatuseallikaks kalibratsioonifunktsiooni mittelineaarsusest tulenev määramatus (41% ja 31% standardmääramatusest vastavalt UV-Vis ja FAAS analüüsi jaoks). Sellise tulemuse põhjal on mittelineaarsusest tingitud määramatuse arvesse võtmine mõõtemääramatuse hindamise juures põhjendatud isegi UV-Vis meetodi jaoks, mida peetakse üldiselt kõrge lineaarsusega meetodiks. Mittelineaarsuse panusele järgneb FAAS meetodi korral instrumendi triiv (25%) ja UV-Vis analüüsi korral proovi lahuste pipeteeritud ruumaladest põhjustatud määramatus (31%). Massi mõõtmisest ja mõõtkolbide ruumaladest tulenev määramatus on tühine.et
dc.language.isoetet
dc.subjectMõõtemääramatus; matemaatiline mudel; UV-Vis fotomeetria; FAAS; raua määramineet
dc.subjectUncertainty; mathematical model; UV-Vis Photometry; FAAS; Determination of Ironet
dc.titleMõõtemääramatus raua määramisel UV-Vis fotomeetrilise ja FAAS meetodigaet
dc.title.alternativeUncertainty of iron determination by UV-Vis photometric and FAAS methodset
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record