Show simple item record

dc.contributor.authorSeo, Jinseok
dc.date.accessioned2013-05-17T09:03:19Z
dc.date.available2013-05-17T09:03:19Z
dc.date.issued2013-05-17
dc.identifier.isbn978–9949–32–297–8 (print)
dc.identifier.isbn978–9949–32–298–5 (PDF)
dc.identifier.issn1406–7366
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/30236
dc.descriptionVäitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone.et
dc.description.abstractKäesolev dissertatsioon koosneb neljast eraldiseisvast artiklist, mis on ilmunud akadeemilistes ajakirjades Eestis, Lõuna-Koreas, Leedus ja Ungaris alates 2007. aastast. Šamanismi ja teiste traditsiooniliste usundite vahelised tugevad sidemed on Koreast loonud ainulaadse kuvandi, samas pole selge, kuidas pealetungiv lääne kultuur šamanismi kujundab. Sellal kui varasemad uurimused on oma olemuselt olnud eelkõige diakroonilised, tegeledes kontseptualiseerimise ja kirjeldamise küsimuste ning ajalooliste transformatsioonidega, keskendub käesolev väitekiri šamanismi rollile Korea kultuuri kujundajana kultuuride kokkupuutel. Šamanismi vaadeldakse mitte pelgalt kui reliktset kultuuripärandit, vaid ka kui kaasaegset majanduslikku ressurssi. Käesolevas väitekirjas sisalduvates artiklites käsitletud peamised teemad on järgmised: kangelaslikkuse tunnusjooned ja naiskangelastest peategelased Korea mütoloogias – Korea šamanistliku pärandi kajastumine mütoloogias, vaimulike atribuutide sekulariseerimise protsess ja etnosümbolism, Korea šamanismi pärimuslik roll katalüsaatorina Korea kultuuri erinevate osade segunemisel väljaspoolt tulevate kultuurimõjudega, Korea šamanismi uus potentsiaal kaasaegses kultuuritööstuses. Korea šamanismi iseloomustab terve rida isetekkelisi ja süstematiseerimata elemente, mida on lõpuks ka rahvuspärandina tunnustatud ning mis on pidevalt kujundanud Korea rahva mõttemaailma, igapäevaelu ja meelelahutusvaldkonda.et
dc.description.abstractThis dissertation is composed of 4 separate articles written for academic journals in Estonia, South Korea, Lithuania and Hungary since 2007. I intended to seek out the futuristic virtues of Korean shamanism and propose a scheme to refine the possibility of a comparative perspective with Western folkloristics and religious studies related with shamanism and folk belief. While previous studies of Korean shamanism mainly concentrated on diachronic research, such as conceptualisation, characteristics and historical transition, this dissertation attempts to concentrate on shamanism’s role in modulating Korean culture in its inter-cultural contacts. The most important topics that will be dealt with in the articles presented in this dissertation are: the characteristics of heroism and prominent role of the female gender in Korean mythology – a reflection of traditional features of Korean shamanism; the transition of original attributes as a guardian of ‘Koreanness’; the traditional role of shamanism as a catalyser for the blending of other cultures with Korean cultural strata; and shamanism’s new potential in the culture industry of the new era. The combination of these inexplicable factors, generated spontaneously, was at last given the appellation of tradition, something that constantly affects the ways of thought, life and entertainment for the Korean people.en
dc.language.isoenet
dc.relation.ispartofseriesDissertationes folkloristicae Universitatis Tartuensis;20
dc.subjectšamanismet
dc.subjectKorea
dc.subjectmütoloogiaet
dc.subjectühiskondet
dc.subjectfolkloristikaet
dc.subjectkultuurisuhtedet
dc.subjectshamanismet
dc.subjectmythologyen
dc.subjectsocietyen
dc.subjectfolkloristicsen
dc.subject.otherdissertatsioonidet
dc.subject.otherETDen
dc.subject.otherdissertationen
dc.subject.otherväitekiriet
dc.titleThe role of shamanism in Korean society in its inter- and intra-cultural contactsen
dc.title.alternativeŠamanismi roll Korea ühiskonnas, selle kultuurisisesed kontaktid ja suhted teiste kultuuridegaet
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record