Show simple item record

dc.contributor.advisorKõuts-Klemm, Ragne, juhendaja
dc.contributor.authorKlement, Liliana
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaal- ja haridusteaduskondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituutet
dc.date.accessioned2013-06-19T07:53:19Z
dc.date.available2013-06-19T07:53:19Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/31064
dc.description.abstractKäesoleva magistritöö uurimise eesmärgiks oli Eesti ülikoolides õppivate ning õppinud ja siia elama jäänud Venemaalt pärit soome-ugri rahvaste esindajate massimeedia kasutamise kaardistamine/määramine. Teoreetiliseks baasiks olid identiteedi küsimus, meedia ja identiteedi seoste uurimine ning ülevaade Venemaa soome-ugri rahvastest ja nende meedia olukorrast. Uurimuse läbiviimisel on kasutatud standardiseeritud ankeetküsitluse meetodit. Ankeeti jagati Eestis õppivate ja elavate Venemaalt pärit soome-ugri rahvaste esindajate seas. Uurimise tulemuste alusel saab kokkuvõtteks ütelda, et Eestis õppivad ja elavad soome-ugri väikerahvaste esindajad kasutavad kõige enam nii Eesti kui ka Venemaa meediat. Informatsiooni saamisel domineerib kõikidest uuritud meediakanalitest ja kõikides uuritud keeltest uus meedia – internet. Mitte kõikidel soome-ugri rahvaste esindajatel ei ole ligipääsu oma rahvuskeelsetele meediakanalile, kuid suuremal osal on mingi ligipääs siiski olemas. Oma rahvuskeeles kasutavad enamik vastajaid meediakanaleid ebaregulaarselt või pigem harva. Saab ka välja tuua, et tänapäeval etniliste meediakanalite roll on piiratud, võib olla muutub see tulevikus. Venemaalt pärit soomeugrilased on suuremalt jaolt kohanenud Eesti eluga. Nende seas toimub ka mingil määral integratsiooniprotsess Eesti ühiskonnaga, kuigi domineerivaks suhtluskeeleks on vene keel. Kuid nad kasutavad töö ja õppimiskohal üsna olulisel määral ka eesti keelt. Nad säilitavad ka oma rahvuskeeles suhtlemise, tehes seda peamiselt oma perekonnaringis ja rahvuskaaslastega suheldes.et
dc.description.urihttp://tartu.ester.ee/record=b2657416~S1*est
dc.language.isoetet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subject.othermagistritöödet
dc.subject.othersoome-ugri rahvadet
dc.subject.othermeediaet
dc.subject.othermeediakasutuset
dc.subject.otherauditoorium (meedia)et
dc.subject.otherEestiet
dc.titleEestis õppivate ja elavate soome-ugri väikerahvaste meediakasutuset
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record