Show simple item record

dc.contributor.advisorTamme, Tõnuet
dc.contributor.advisorNorbisrath, Ulrichet
dc.contributor.authorSein, Martet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Arvutiteaduse instituutet
dc.date.accessioned2013-09-06T11:07:44Z
dc.date.available2013-09-06T11:07:44Z
dc.date.issued2011et
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/32777
dc.description.abstractE-mail on tänapäeval üks olulisemaid kommunikatsioonivahendeid Internetis. See või-maldab teateid vahetada erinevates asukohtades ning ajavööndites viibivate inimeste vahel. E-mailide hulga kasvades muutub nende haldamine üha raskemaks. Suurest hulgast e-mailidest vajaliku info leidmine ei ole kerge. Seetõttu on tänapäeval enamasti meiliklientidesse sisse ehitatud vahendid, millega e-mailide haldamist ja neist info leidmist lihtsustatakse. Hetkel võimaldavad meilikliendid enamasti vaid tekstiotsinguid. See tähendab, et võimalik on leida ainult infot, mis otseselt kirjas on. Meilikliendid ei suuda ridade vahelt lugeda ja erinevaid infokilde omavahel seostada. See tähendab, et väga raske on vastata küsimustele nagu "Kellele ma veel pean vastama?" või "Kas see teade on seotud minu tööga?". Sellistele küsimustele vastamine nõuaks programmilt kirja konteksti ja tähenduse täielikku mõistmist. Kuna hetkel on meiliklientides kirjadest aru saamise tehnoloogia alles lapsekingades, tuleb eelnevalt mainitud küsimustele vastuseid leida praegu kasutada olevaid meetodeid kasutades. Käesolevas töös selgitati välja, millised otsinguvõimalused tänapäevastes meiliklientides leiduvad. Analüüsiti otsingutulemuste visualiseerimist, otsingu ja sorteerimise kiirust, kirjade märgendamist ning otsingu ja sorteerimise parameetreid. Neid võimalusi kasutades prooviti lahendada mitmeid kompleksseid otsingujuhtumeid: mingit kindlat tüüpi manuste leidmine, e-mailide duplikaatide leidmine, kindlal kuupäeval saadetud kirjade leidmine, kahe inimese vahel saadetud manustega kirjade leidmine, kasutajaprofiilide koostamine. Uuriti, millised otsingujuhtumid on praeguste klientidega lahendatavad ja millised mitte. Leiti, et komplekssete otsingute teostamine programmide poolt pakutavate vahenditega on võimalik, kuid eeldab üsnagi suurt tööd inimeste poolt. Eelkõige on probleemiks õigete otsinguvahendite ja fraaside leidmine ning see, et suur osa tööst tuleb teha manuaalselt. Lisaks uuriti üht hetkel saada olevatest rakendustest e-mailide automaatseks märgendamiseks, milleks oli Thunderbird meilikliendi lisa TaQuilla. Meid huvitas selle veaprotsent ning treeninguks kuluv aeg. Tulemused olid meie jaoks rahuldavad: kuigi treening võttis mitu tundi, tundis programm ära rohkem kui 80% isiklikest kirjadest.et
dc.description.abstractE-mail is one of the most important media of communication in the Internet. It helps users with different location and time exchange messages. As the number of e-mails people receive grows higher, managing them becomes more difficult. Finding useful info from a large amount of e-mails manually is a big challenge. Therefore modern e-mail clients are mostly designed with the aim of facilitating the management of e-mails and the data they contain. At the moment, the mail clients mostly only support text searches — i.e. you can only search for content that explicitly exists in the messages. They lack the ability to “read between the lines” and put different pieces of information together. This means that it is very hard to answer questions like "Who do I still have to reply to?" or "Is this message work-related?". Doing that would require the client to understand what the context and meaning behind the message really is.[madrid] Using some sort of artificial intelligence would help to solve some of these problems. Several client extensions already take advantage of these systems to try to understand the content of the message. The e-mails can then be categorized for the users. However, the AI usually needs training by the user, which limits its effectiveness. Therefore the ultimate goal would be having a system that understands the content of messages without training and for that reason is able to answer the types of questions mentioned earlier.[aiemail] As the previously described systems are not yet present in e-mail clients, the information needs to be found using currently available methods. The first aim of this paper is to give an overview of search features in current e-mail clients. The second goal is analyzing the possibilities of solving complex search cases with current e-mail clients. The work is divided into four chapters based on the subject. The first chapter introduces the topic and explains the selection of e-mail clients and test data. The second chapter gives an overview of the search features present in current e-mail clients and compares them. The third chapter focuses on solving complex search cases with the current clients. The fourth chapter analyzes one of the tools present at the moment — Mozilla Thunderbird add-on TaQuilla — that uses artificial intelligence to help manage e-mails.et
dc.language.isoenet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subject.otherbakalaureusetöödet
dc.subject.otherinformaatikaet
dc.subject.otherinfotehnoloogiaet
dc.subject.otherinformaticsen
dc.subject.otherinfotechnologyen
dc.titleMeiliklientide analüüs ja võrdluset
dc.title.alternativeAnalysis and comparison of current e-mail clientset
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record