Show simple item record

dc.contributor.advisorKüngas, Peepet
dc.contributor.advisorKaru, Indreket
dc.contributor.authorKaraca, Halil Ibrahimet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Arvutiteaduse instituutet
dc.date.accessioned2013-09-09T09:47:28Z
dc.date.available2013-09-09T09:47:28Z
dc.date.issued2013et
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/33066
dc.description.abstractKokkuvõte Pilvearvutuse edu muudab radikaalselt tavasid kuidas edaspidi infotehnoloogia teenuseid arendatakse, juurutatakse ja hallatakse. Sellest tulenevalt on sõnakõlks „pilve migratsioon“ vägagi aktuaalne paljudes ettevõtetes. Tänu sellele tehnoloogiale on paljud suured ja väikesed ettevõtted huvitatud enda tarkvara, andmebaasi süsteemide ja infrastruktuuri üleviimisest pilve keskkonda. Olemasolevate süsteemide migreerimine pilve võib vähendada kulutusi, mis on seotud vajamineva riistvara, tarkvara paigaldamise ning litsentseerimisega ja samuti selle kõige haldamiseks vajaminevate inimeste palkamisega. Rakenduse ja selle andmete hoidmine pilves, mis teenindab mitmeid üürnike (ik. tenants) võib osutuda kalliks kui ei kasutada jagatud lähenemist üürnike vahel. Sellest tulenevalt on teadlikult disainitud rakenduse ning andme arhitektuur äärmiselt oluline organisatsioonile, mis kasutab mitme-üürniku (ik. multi-tenant) lähenemist. Käesolevas magistritöös kirjeldatakse juhtumiuuringut (ik. case study) ning saadud kogemusi eraldiseiseva majasiseselt paigaldatava rakenduse migreerimisel Azure pilve keskkonda. Töö kirjeldab juristidele mõeldud tootlikkuse mõõtmise tarkvara andmekihi migreerimist Azure pilvekeskkonda. Majasisese ühe tarbijaga tarkvara andmekihi üleviimine efektiivsele mitme-üürniku andmekandja süsteemi pilve keskkonnas nõuab lisaks ka kõrgetasemelise autentimis-mehhanismi disainimist ning realiseerimist. Töö põhirõhk on turvalise skaleeruva ning mitme-üürniku efektiivse andmekandja süsteemi arhitektuuri disainimine ning realiseerimine pilve-keskkonda. Projektis kasutatakse SQL Database’i (endine SQL Azure) poolt pakutavat sisse ehitatud võimekust (SQL Federations) selleks, et tagada turvaline andmete eraldatus erinevate üürnike vahel ja andmebaasi skaleeruvus. Tarkvara andmekihi migreerimine pilve keskkonda toob kaasa kulude vähenemis, mis on seotud tarkvara tarnimisega, paigaldamise ning haldamisega. Lisaks aitab see ettevõttel laieneda uutele turgudele, mis enne migreerimist oli takistatud kohapeal teostava tarkvara paigaldamisega. Tänu pilves olevale andmekihile nõuab uuele kliendile süsteemi paigaldamine väga väikest kulutust.et
dc.description.abstractThe success of cloud computing is changing the way how information technology services are developed, deployed, maintained and scaled. This makes the ‘migration to the cloud’ a buzzword in the industry for most of the enterprises today. Observing so many advantages of this phenomenon technology, enterprises from small to large scales are interested in migrating their software applications, database systems or infrastructures to cloud scale solutions. Migrating existing systems to a cloud scale solution can reduce the expenses related to costs of the necessary hardware for servers, installation of the operating system environment, license costs of the operating system and database products, deployment of the database products and hiring professional staff for keeping the system up and running. However, storing the application data to a back-end that serves multiple tenants on the cloud will be also costly if the resources on the cloud platform are not shared fairly among tenants. Thus, a carefully designed multi-tenant architecture is essential for an organization that serves multiple tenants. In this master thesis, we will describe a case study and lessons learned on the migration of an enterprise application from an on-premise deployment backend to the Azure Cloud. More specifically, the thesis describes the migration of a productivity tool specialized for legal professionals to a multi-tenant data storage back-ends on Azure Cloud. Moving an on-premise, single-tenant software backend to a multi-tenant data storage system on the cloud will also require design and implementation of authentication mechanisms. The core focus of the work consists of the design and implementation of a secure, scalable and multi-tenant efficient data storage system and application architecture on the cloud. SQL Database (formerly SQL Azure) offers native features (SQL Federations) for the secure isolation of the data among tenants and database scalability which has been used inside the project. Furthermore, the basic application authentication mechanism is enhanced with identity providers such as Google Account and Windows Live ID by embedding native functionality of Windows Azure called Azure Access Control Service to the login mechanism. Migration of the software backend to a cloud scale solution is expected to reduce the costs related to delivery, deployment, maintenance and operation of the software for the business. Furthermore, it will help the business to target new markets since it is a cloud based solution and requires very little initial effort to deliver the software to the new customers.et
dc.language.isoenet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subject.othermagistritöödet
dc.subject.otherinformaatikaet
dc.subject.otherinfotehnoloogiaet
dc.subject.otherinformaticsen
dc.subject.otherinfotechnologyen
dc.titleAsutuse sisene ainu-tarbijaga ettevõtte tarkvara andmekihi migratsioon Azure pilve keskkonda: Mitme -tarbijaga andmekihi juhtumiuuringet
dc.title.alternativeMigration of an On-Premise Single-Tenant Enterprise Application to the Azure Cloud: The Multi-Tenancy Case Studyet
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record