Show simple item record

dc.contributor.authorMikk, Jaan
dc.contributor.authorKitsing, Maie
dc.contributor.authorMust, Olev
dc.contributor.authorSäälik, Ülle
dc.contributor.authorTäht, Karin
dc.creatorTartu Ülikoolet
dc.date.accessioned2014-05-13T12:01:38Z
dc.date.available2014-05-13T12:01:38Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/40609
dc.description.abstractAnalüüsi eesmärk on hinnata Eesti kooli olukorda ja arenguid PISA 2009 andmete põhjal. Eesti üldharidussüsteemi tugevuste ja probleemide leidmiseks võrreldakse Eesti PISA 2009 tulemusi teiste riikide tulemustega. Juba alates PISA esimestest uuringutest on teada, et riigi tasandil fikseeritavad kõrged õppimisega seotud hoiakulised näitajad (õppimisstrateegiad, õpihuvi- ja motivatsioon, õpilaste enesekohased hoiakud) on negatiivselt seotud õpilaste saavutustega. Eesti arengut analüüsitakse PISA 2009 üldtulemuste ning üksiktulemuste ja kõigi taustaandmete võrdlemisel PISA 2006 vastavate näitajatega. Kui taustanäitaja muutus on statistiliselt olulises seoses PISA tulemuste muutusega, siis on see üks võimalik selgitus Eesti PISA tulemuste muutusele. Järeldused võimaldavad kindlamalt otsustada, milliste arengutega Eesti haridussüsteemis tuleb jätkata ja millele tuleks rohkem tähelepanu pöörata. Näiteks, kooli küsimustiku vastuste analüüsimisel saab leida, millised õpetamise ja hindamise viisid, milline õppekava ja hariduspoliitika on tänapäeval perspektiivsed. Need teadmised võimaldavad paremini realiseerida EDUKO eesmärki kujundada tulevikkuvaatav õpetajahariduse süsteem.et
dc.language.isoetet
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPISA (haridusprogramm)et
dc.subjectharidusuuringudet
dc.subjectõpetamineet
dc.subjectõpetamise metoodikaet
dc.subjectõpetaja-õpilase suhteet
dc.subjectõpikeskkondet
dc.subjectharidussüsteemidet
dc.subjectvõrdlevuuringudet
dc.subjecthindamineet
dc.subjecteestiet
dc.titleEesti PISA 2009 kontekstis: tugevused ja probleemid: Programmi Eduko uuringutoetuse kasutamise lepingu aruanneet
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/workingPaper
dc.typeWorking Paperet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record