Show simple item record

dc.contributor.authorEesti Noorsootöö Keskus
dc.date.accessioned2014-05-29T13:01:56Z
dc.date.available2014-05-29T13:01:56Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/41066
dc.description.abstractKäesolev ülevaade põhineb Eesti Hariduse Infosüsteemi alaealiste komisjonide alamregistri andmetel ning alaealiste komisjonide tööd korraldaval Alaealiste mõjutusvahendite seadusel. Antud ülevaate esimene osa seletab lahti alaealiste komisjonide töökorralduse Eestis ning annab ülevaate nende arvust ja tegevusest 2012 aastal. Kirjeldatakse nende moodustamist, rahastamist ja aruandluse põhimõtteid ning komisjonide ja arutelude arvu komisjoni tüübi ja maakonna lõikes. Seletatakse ka arutelude korraldamist, sellega seotud toiminguid ning erinevate osapoolt õigusi ja kohustusi. Teises osas kirjeldatakse 2012 aastal alaealiste komisjonidesse suunatud noorte profiili soo, emakeele ja vanuse lõikes. Tuuakse välja suunatute jaotus maakonniti ning nende osatähtsus vastava maakonna noortest. Selgitatakse, millistel juhtudel arutab alaealise asja kindlasti alaealiste komisjon ning millistel tingimusel otsustatakse, kuidas menetleda süüvõimeliste ehk 14-aastaste ja vanemate juhtumeid. Samal ajal on välja toodud vastavate isikute jaotus vanuse lõikes ning maakondade lõikes vanuseline jaotus, sooline jaotus ja jaotus lapse emakeele järgi. Ülevaate kolmandas osas kajastatakse 2012 aastal alaealiste suhtes alaealiste komisjonis algatatud asjade põhjuseid ning nende jagunemist alaealise soo, emakeele, vanusgrupi ning asja arutanud komisjoni maakonna lõikes.et
dc.description.urihttp://www.entk.ee/sites/default/files/AEK%20%C3%BClevaade%202012.a._0.pdfet
dc.language.isoetet
dc.publisherEesti Noorsootöö Keskuset
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectõigusrikkumisedet
dc.subjectnooredet
dc.subjectalaealiste kuritegevuset
dc.subjectmõjutustegevuset
dc.subject2012et
dc.subjectalaealiste komisjonidet
dc.subjectalaealisedet
dc.subjectstatistikaet
dc.titleAlaealiste komisjonid Eestis 2012. aastal - statistiline ülevaade EHIS-e andmete põhjalet
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/workingPaper
dc.typeWorking Paperet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record