Show simple item record

dc.contributor.advisorPesti, Madli, juhendajaet
dc.contributor.authorKlammer, Johanna
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Filosoofiateaduskondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Kirjanduse ja teatriteaduse osakondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Kultuuriteaduste ja kunstide instituutet
dc.date.accessioned2014-07-03T12:09:27Z
dc.date.available2014-07-03T12:09:27Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/42447
dc.description.abstract„Cabaret Rhizome’i enesekehtestamine eesti teatrimaastikul“ käsitleb väiketeatri Cabaret Rhizome’i tegevust, loomingut ja esteetilisi valikuid perioodil 2009-2014 kevad. Bakalaureusetöö jaotub kolmeks osaks. Esimene osa kätkeb endas ülevaadet erateatri Cabaret Rhizome’i tegevusest alustades teatri loomisega 2009. aastal ning lõpetades Erinevate Tubade Klubi (edaspidi ETK) avahooajaga 2013/2014. Teises peatükis vaadeldakse lähemalt Cabaret Rhizome’i loomingut, tuginedes viie tegevusaasta lavastustele ja nende esteetikale.Kolmandas osas hargneb lahti küsimus, kas ja kuidas on Cabaret Rhizome end eesti teatrimaastikul kehtestanud - vaadeldakse teatri tegevussuundade arengut ning loomingu vastuvõttu teatrikriitikas ja meediakajastustes.et
dc.language.isoetet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rightsopenAccesset
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectCabaret Rhizomeet
dc.subjectteateret
dc.subjectEestiet
dc.subject.otherbakalaureusetöödet
dc.titleCabaret Rhizome’i enesekehtestamine eesti teatrimaastikulet
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International