Show simple item record

dc.contributor.advisorLuuk, Aavo, juhendaja
dc.contributor.advisorLuuk, Kersti, juhendaja
dc.contributor.authorPadesaar, Kätlin
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaal- ja haridusteaduskondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Psühholoogia instituutet
dc.date.accessioned2015-10-02T11:37:16Z
dc.date.available2015-10-02T11:37:16Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/48726
dc.description.abstractKäesoleva uurimuse eesmärgiks oli uurida, kas depressiooni diagnoosiga patsientidel on võrreldes tervetega erinevusi negatiivsetes enesekohastes tuumikhinnangutes. Uurimuses osalenud 69 depressiooni diagnoosiga patsiendi ja 69 terve inimese tulemusi võrreldi paariti võrdlemise meetodil soo ja vanuse põhjal. Gruppidevaheline analüüs viidi läbi ANOVA ja Mann-Whitney testiga, ühtlasi leiti negatiivsete tuumikhinnangute, isiksuseomaduste ja emotsionaalse enesetunde omavahelised korrelatsioonid. Tulemustest selgus, et patsiendid erinevad kontrollgrupist nii negatiivsetes tuumikhinnangutes, isiksuseomadustes kui ka emotsionaalses enesetundes. Käesoleva uurimusega leiti tõendeid, et depressiivsusega kaasnevad madalamad enesekohased hinnangud kontrolli, tähelepanu ja impulsiivsuse suhtes. Ühtlasi leiti seoseid nartsissismi ja depressiooni vahel ning leiti tõendeid, et depressioon ja psühhopaatilisus välistavad üksteist. Depressiooni avaldumist võivad prognoosida ka kõrge neurootilisus, madal meelekindlus ja ekstravertsus, mis olid oodatavatateks tulemusteks. Edasine uurimine vajalik põhjapanevamate tulemuste jaoks.et
dc.description.urihttp://www.ester.ee/record=b4511478*est
dc.language.isoetet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subject.othermagistritöödet
dc.subject.otherenesehinnanget
dc.subject.otherdepressioonet
dc.titleNegatiivsed enesekohased tuumikhinnangud depressiooni diagnoosiga patsientidelet
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record