Show simple item record

dc.contributor.authorTartu Ülikool
dc.contributor.authorSildmäe, Ilo
dc.contributor.editorKöörna, Arno, toimetaja
dc.date.accessioned2016-04-22T13:24:20Z
dc.date.available2016-04-22T13:24:20Z
dc.date.issued1962
dc.identifier.otherPer.A-1169
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/51350
dc.description.tableofcontents• Sissejuhatus • Maarevisjonid Eestimaal XVIII sajandil o 1712. aasta inkvisitsioon o Zotovi ja Moltšanovi annotatsioon-inkvisitsioon (1715—1716) o 1725.—1726. aasta maarevisjon o 1732.—1733. aasta maarevisjon o 1739. aasta maarevisjon o 1743.—1744. aasta maarevisjon o Maarevisjonid 1750. ja 1756.—1758. aastal o 1765. aasta maarevisjon o 1774. aasta maarevisjon o Revisjoni- ja talupojaadramaa suurusest ning nende dünaamikast XVIII sajandil • Põllumajandusliku tootmise taseme dünaamika Eestimaal XVIII sajandil o Säilinud andmete kasutamise metoodikast o Teraviljatoodangu suur kasv Eestimaal XVIII sajandil o Külvitihedus ja saagikus o Loomakasvatuse tasemest o Elanike arv Eestimaa kubermangus o Külvide jagunemine talu- ja mõisapõldude vahel o Talu- ja mõisakülvi keskmine suurus tööjõulise mehe kohta o Talupoegade kihistumisest tulenevad erinevused mõisa- ja talukülvi suuruses tööjõulise mehe kohta o Põllumajandusliku tootmise ja ühiskondliku töötootlikkuse tase • Feodaalrendi dünaamika Eestimaal XVIII sajandil o Feodaalrendi vormist Eestimaal XVIII sajandil o Korralise teokoormise suurus o Talupoegade kihistumisest tulenevad erinevused teokoormistes tööjõulise mehe kohta o Talupoja koormiste seos tema kasutuses oleva põllumaa suurusega o Talupoegade kihistumisest tulenevad erinevused teokoormistes talupoja kasutuses oleva põllumaa kohta o Tööhulga kasv korralise teo päeva kohta (tükitöö ja abitegu) o Teraviljakoormis o Talupoegade kihistumisest tulenevad erinevused teraviljakoormistes o Vakusejaosed. Muud naturaalkoormised o Rendi rahaline osa o Feodaalrendi suuruse reguleerimisest XIX sajandi alguse talurahvaseadustes • Talu- ja mõisamajanduse arengust XVIII sajandil Eestimaal o Talumajapidamiste suurus ja selle dünaamika o Talupoegade majanduslik olukord ja diferentseerumine o Põllumajandussaaduste turustamise tingimused o Mõisamajanduse areng ja mõisate sissetulekute kasv o Riigimaksud ja kubermangu bilanss • Üldistavaks kokkuvõtteks o Lisaprodukti suurus ja mass o Talupoja kasutusse jääva produkti hulk o Feodaalrendi norm • Kasutatud kirjandus ja arhiivifondid • О динамике феодально-крепостнического производства и феодальной ренты в Эстляндии в XVIII веке. Резюме • Über die Dynamik der fronwirtschaftlichen Produktion und die Feudalrente in Estland im 18. Jahrhundert. Zusammenfassung • Sisukord
dc.description.urihttp://www.ester.ee/record=b4153274*esten
dc.language.isoruen
dc.publisherTartu Riiklik Ülikoolen
dc.relation.ispartofseriesTartu Ülikooli toimetised;vihik 122
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectTartu Ülikoolen
dc.subjectjätkväljaandeden
dc.titleFeodaal-pärisorjusliku tootmise ja feodaalrendi dünaamikast Eestimaal XVIII sajandilen
dc.typeBooken


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal