Vars-habesambliku (Usnea subfloridana) populatsioonide geneetiline mitmekesisus Eestis

Näita lihtsat nimetuse kirjet

dc.contributor.advisor Randlane, Tiina, juhendaja
dc.contributor.advisor Degtjarenko, Polina, juhendaja
dc.contributor.author Mandel, Tiina
dc.contributor.other Tartu Ülikool. Botaanika osakond et
dc.contributor.other Tartu Ülikool. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond et
dc.date.accessioned 2016-06-03T11:34:24Z
dc.date.available 2016-06-03T11:34:24Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10062/51719
dc.description.abstract Töös hinnati laia levikuga lihheniseerunud seene Usnea subfloridana geneetilist mitmekesisust 314 eksemplari põhjal kasutades üheksat mikrosatelliitset markerit. Töö eesmärgiks oli selgitada välja, kui eristunud on populatsioonid ja regioonid ning kas esineb seoseid metsa struktuuri ja geneetilise mitmekesisuse vahel. Laboratoorsete tööde käigus tehti olulisi muudatusi praimerite nukleotiidses järjestustes. Leiti, et liigi geneetiline mitmekesisus on kõrge ning suurima osa varieeruvusest seletab varieeruvus indiviidede vahel. Ei leitud seost geneetilise mitmekesisuse ja metsa vanuse vanuse või struktuuri vahel. Suur kloonide osakaal populatsioonide vahel viitab, et distantsidel 1 – 10 km ei ole U. subfloridana levimine piiratud. et
dc.language.iso et et
dc.publisher Tartu Ülikool et
dc.subject Samblik et
dc.subject geneetiline mitmekesisus et
dc.subject mikrosatelliitsed markerid et
dc.subject Eesti et
dc.subject Usnea subfloridana et
dc.subject.other magistritööd et
dc.title Vars-habesambliku (Usnea subfloridana) populatsioonide geneetiline mitmekesisus Eestis et
dc.type Thesis et


Failid selles nimetuses

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Näita lihtsat nimetuse kirjet

Otsi


Sirvi

Minu konto

Statistika