Show simple item record

dc.contributor.advisorTaur, Tiiu, juhendaja
dc.contributor.authorAinsoo, Dagmar
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Ühiskonnateaduste instituutet
dc.date.accessioned2016-06-21T09:36:24Z
dc.date.available2016-06-21T09:36:24Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/52000
dc.description.abstractKäesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida soopõhiseid arvamusi Politsei- ja Piirivalveameti töötajate seas ning soo mõju nii alluvate omavahelisele kui otsese ülema-alluva suhtlusele PPAs. Töö teooriaosas selgitasin asjakohaseid mõisteid ning andsin ülevaate, millised on soopõhised ja juhtimist puudutavad stereotüübid, kuidas on nad tekkinud ja miks jäänud. Kirjeldasin hea juhi omadusi ja vahetu juhi-alluva suhet organisatsioonis. Uurimisküsimustele vastamiseks kasutasin kvalitatiivset meetodit. Andmekogumismeetoditeks oli kaks vaatlejana osalevat vaatlust kahes PPA üksuses ning kuus individuaalintervjuud sealsete töötajatega – kahe juhi ning nelja alluvaga. Andmeanalüüsimeetodiks oli kvalitatiivne sisuanalüüs, mille toorandmetena kasutasin enda vaatlusmärkmeid ja intervjuude transkriptsioone. Kõrvutasin teooriaosa tulemustega ning tegin selle põhjal järeldused. Üldiselt peavad PPA töötajad mehi introvertseteks, püsimatuteks, enesekindlateks ning naisi nende kõrval emotsionaalsemateks, organiseeritumateks. Heaks juhiks peetakse õiglast, analüüsivõimelist tiimimängijat. Leidsin, et juhi puhul on siiski määravaks tema isiksus, sugu ei märgi selle juures nii suurt rolli. Olgugi, et mehi on peetud paremateks juhtideks, on sisekommunikatsiooni seisukohalt parim, kui juht suudab olla paindlik kõigi alluvatega suhtlemisel, sealjuures analüüsides samaaegselt nii enda, alluvate kui organisatsiooni tööd. Hea juht on silmapaistev isiksus ning avatud ja sõbralik suhtleja, sugu juhtimisstiilile suurt mõju ei avalda. Ka juhi suhtluses alluvatega määrab suhtlusstiili juhi isiksus, mitte sugu. Osade alluvatega tekib lähedasem side ning osadega on see pelgalt tööalane. Minu hinnangul mõjutab seda inimestevahelise sobivus ning iseloomuomadused. Sugupooltele omistatud stereotüüpide kehtivust oli mingil määral küll näha alluvate omavahelises suhtluses, kuid see oli pigem juhuslik ning üldiselt sugu PPAs töötajate omavahelist suhtlust ei mõjuta. Tehtud uuringu põhjal võib öelda, et soorollid ei mängi Politsei- ja Piirivalveameti organisatsioonisiseses suhtluses rolli.et
dc.description.urihttp://www.ester.ee/record=b4579457*est
dc.language.isoetet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subject.otherbakalaureusetöödet
dc.subject.otherorganisatsioonidet
dc.subject.othertöötajadet
dc.subject.othernaisedet
dc.subject.othermehedet
dc.subject.othertöösuhtedet
dc.subject.othersuhtlemineet
dc.subject.otherjuhidet
dc.subject.otheralluvadet
dc.titleSugu ja töötajate omavaheline suhtlemine Politsei- ja Piirivalveameti näitelet
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record