Show simple item record

dc.contributor.authorLenskaja, Anastassia
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Loodus- ja tehnoloogiateaduskondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituutet
dc.date.accessioned2016-06-29T07:59:40Z
dc.date.available2016-06-29T07:59:40Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/52112
dc.description.abstractKäesolevas magistritöös käsitletakse passiivse suitsetamise mõju väikelaste hingamisteede haiguste tekkel astma näol. On teada, et passiivne suitsetamine soodustab astma teket, kuid selle tõpsed mahhanismid on siiamaani teadmata. ALLERGOFOOD projektis kogutud andmete põhjal uuriti seost väikelastel passiivse suitsetamise ja astma tekkeriski vahel vere valgevereliblede tasemel. Uuringus osalenud lastest koguni 34% oli eksponeeritud suitsule. Saadud tulemused näitasid, et astmaga ning tervetel antenataalselt tubakasuitsuga kokkupuutunud lastel kõrgenes monotsüütide arv ning see kasv ei olnud seotud pikenenud monotsüütide elulemusega. Teoatatud in vitro eksperimentide tulemused kinnitasid antenataalse suitsetamise ja astma esinemise omavaheliset seost. Saadud tulemused annavad alust oletada, et monotsüütidel võib olla oluline roll passiivse suitsetamise mõjust tingitud astma patogeneesi rajal.en
dc.language.isoeten
dc.publisherTartu Ülikoolen
dc.subjectastmaen
dc.subjectväikelapsen
dc.subjecttubakasuitsen
dc.subjectantenataalneen
dc.subjectmonotsüüten
dc.subject.othermagistritöödet
dc.titlePassiivse suitsetamise mõju astma kujunemisele väikelastelen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record