Show simple item record

dc.contributor.advisorSchults, Astra, juhendaja
dc.contributor.authorKolk, Sheila
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Psühholoogia instituutet
dc.date.accessioned2016-07-05T15:39:13Z
dc.date.available2016-07-05T15:39:13Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/52291
dc.description.abstractKäesoleva töö raames uuriti seost kiindumussuhte, vanemliku pädevuse (sealhulgas selle komponentide vanema rahulolu ja efektiivsuse) ning laste käitumisprobleemide vahel; ühtlasi uuriti lastehoiu mõju käitumisprobleemidele kaheaastastel lastel. Kasutati kolme küsimustikku ("Vanemliku pädevuse skaala" – PSOC, Thornberry "Lapse ja vanema vaheline kiindumus" ning "Tugevuste ja raskuste küsimustik" – SDQ). Valimisse (N=176) kuulusid kaheaastaste laste vanemad, kellega kontakteeruti läbi suhtlusvõrgustiku Facebook ning läbi internetipõhise küsimustiku edastamise Tallinna, Tartu ja Pärnu lastesõimedesse 2015./2016. õppeaastal. Korrelatsioonanalüüsiga leiti, et tugevam kiindumussuhte tase ja kõrgem vanemlik pädevus seostusid oluliselt vähesema käitumisprobleemide esinemisega. Regressioonanalüüsis osutusid olulisemateks käitumisprobleemide ennustajateks vähesed kiindumussuhte, vanema rahulolu ja lapse prosotsiaalsuse näitajad. Lastehoius veedetud aja ning käitumisprobleemide vahel seost ei leitud.et
dc.language.isoetet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subjectkiindumussuheet
dc.subjectvanemlik pädevuset
dc.subjectkäitumisprobleemidet
dc.subjectattachmenten
dc.subjectparental competenceen
dc.subjectbehavioural problemsen
dc.subjectconduct problemsen
dc.subject.otherüliõpilastöödet
dc.titleKiindumussuhte ja vanemliku pädevuse ning käitumisprobleemide vaheline seos kaheaastastel lastelet
dc.title.alternativeThe association between attachment, parental competence and behavioural problems in two year oldsen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record