Show simple item record

dc.contributor.advisorAllik, Jüri, juhendaja
dc.contributor.authorMäemets, Inga
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Psühholoogia instituutet
dc.date.accessioned2016-07-05T16:20:57Z
dc.date.available2016-07-05T16:20:57Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/52297
dc.description.abstractTöö koosneb kahest osast. Esimene osa annab ajaloolise ülevaate Endel Tulvingu mälu ja teadvuse kontseptsiooni arenemisest ning selle mõjust tänapäeva mäluteaduses. Ülevaadet alustatakse 1972-st aastast, mil Tulving episoodilise ja semantilise mälu eristuse teeb ning liigutakse lõpuks tänapäevaste edasiarenduste juurde. Vaadeldakse Tulvingu mälu- ja teadvusekäsitluste keskseid mõisteid nagu episoodiline mälu, autonoeetiline teadvus ja kronesteesia ning nende erinevaid käsitlusvõimalusi. Töö teises osas lähtutakse esimeses osas väljatoodud teoreetiliselt probleemsetest kohtadest ning mitmetimõistetavustest ja proovitakse leida neile lahendust küsitledes Endel Tulvingut ning tema kolleege/õpilasi. Selleks saadetakse küsitletavatele e-kirja teel küsimused ning vastuseid analüüsitakse kvalitatiivse meetodi alusel, mille käigus seostatakse need varem väljatoodud Tulvingu teooriast lähtuva problemaatikaga. Kuna töö eesmärgiks on anda ka ajaloolist ülevaadet Endel Tulvingu teadustööst, on osad küsimustest suunatud kolleegide/õpilaste isiklike mälestuste talletamisele. Küsitluse tulemused aitavad avada Endel Tulvingu lähenemist mälu ja teadvuse seostele, panustades ühtlasi Endel Tulvingu teadustöö ja selle olulisuse jäädvustamisse ning annavad aluse erinevateks edasisteks uurimistöödeks.et
dc.language.isoetet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subjectEndel Tulvinget
dc.subjectepisoodiline mäluet
dc.subjectautonoeetiline teadvuset
dc.subjectkronesteesiaet
dc.subjecttean/mäletan paradigmaet
dc.subjectajalooline ülevaadeet
dc.subjectEndel Tulvingen
dc.subjectepisodic memoryen
dc.subjectautonoetic consciousnessen
dc.subjectchronesthesiaen
dc.subjectRemember/Know paradigmen
dc.subjecthistorical overviewen
dc.subject.otherüliõpilastöödet
dc.titleEndel Tulvingu mälu- ja teadvusekäsitluse ajalooline ülevaadeet
dc.title.alternativeHistorical overview of Endel Tulving’s conception of memory and consciousnessen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record