Show simple item record

dc.contributor.advisorTõugu, Pirko, juhendaja
dc.contributor.authorSooläte, Doris
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Psühholoogia instituutet
dc.date.accessioned2016-07-06T09:19:43Z
dc.date.available2016-07-06T09:19:43Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/52349
dc.description.abstractKäesoleva uurimistööga soovitakse uurida, milliseid sugudevahelisi ja vanuselisi erinevusi leidub esmaste mälestuste sisu kirjeldamisel. Lisaks soovitakse uuringuga leida, kas mälestuste kirjeldused on samasugused positiivsetes ja negatiivsetes esmastes mälestustes. Valimisse kuulus 121 inimest (54 meest ja 67 naist), kelle seas oli 39 last vanuses 9-11, 29 noort täiskasvanut vanuses 18-22 ning 43 keskealist vanuses 35-54. Esmaste mälestuste sisu kodeeriti iga alus-öeldis paarina vastavalt ühte viiest kategooriast: (1) Meenutaja ise, (2) Meenutaja ise koos kellegi teisega, (3) Sotsiaalne kontekst, (4) Mittesotsiaalne ja (5) Muu. Tulemusena selgus, et sugudevahelised erinevused ilmnesid ainult sotsiaalse konteksti viidete arvus. Naised kasutasid esmaste mälestuste sisu kirjeldamisel rohkem viiteid sotsiaalsele kontekstile, kui seda tegid mehed. Sugudevahelised erinevused puudusid ülejäänud kategooriates. Negatiivsete ja positiivsete esmaste mälestuste erinevus ilmnes kategooriates, mis viitasid meenutajale endale, sotsiaalsele ja mittesotsiaalsele kontekstile.et
dc.language.isoetet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subjectautobiograafiline mäluet
dc.subjectmälestuse sisuet
dc.subjectsugudevahelised erinevusedet
dc.subjectvanuselised erinevusedet
dc.subjectpositiivsed ja negatiivsed mälestusedet
dc.subjectautobiographical memoryen
dc.subjectcontent of recollectionen
dc.subjectgender differencesen
dc.subjectage differencesen
dc.subjectpositive and negative recollectionsen
dc.subject.otherüliõpilastöödet
dc.titleEsmaste mälestuste kirjeldamine: sugudevahelised ja vanuselised erinevused ning mälestuste tüübist tulenevad erinevusedet
dc.title.alternativeDescribing childhood recollections: Gender and age differences as well as differences rising from the type of recollectionen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record