Show simple item record

dc.contributor.authorCivitta Eesti AS
dc.contributor.authorNorstat Eesti AS
dc.date.accessioned2017-06-13T06:41:15Z
dc.date.available2017-06-13T06:41:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/56615
dc.description.abstractUuring käsitleb ühe Elukestva õppe strateegiat elluviiva programmi - Õppe- ja karjäärinõustamise programmi (ÕKP) asjakohasust, tulemuslikkust, tõhusust ja mõjusust. Mõju hindamiseks viidi läbi sihtgruppide küsitlus, mille raames uuriti lisaks nende rahulolule õppenõustamis- ja karjääriteenuste kättesaadavuse ja kvaliteediga ka hinnangut ÕKP jätkusuutlikkusele. Kogutud andmetele tuginedes on esitatud ettepanekud võimalike mudelite kohta teenuste edaspidiseks pakkumiseks ja rahastamiseks ning poliitikasoovitused. Uuring näitas, et üldjuhul on ÕKP asjakohane - programmis kavandatud tegevused vajalikud, süsteem paindlik ja enamasti hästi rakendunud. Tulemuslikkuse osas liigutakse seatud sihtide suunas, tagasihoidlikum on karjääriteenustega seotud eesmärkide saavutamine. Tugiteenuste kättesaadavuse osas on väga erinevaid kogemusi, esilekerkinud kitsaskohad puudutasid erivajadustega ja mitte-eestikeelsete noorte ligipääsu, probleeme ilmnes ka erinevate osapoolte omavahelises koostöös ja II tasandi tugiteenuste mahus ning kvaliteedis.et
dc.language.isoestet
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectõppenõustamineet
dc.subjectkarjäärinõustamineet
dc.subjectharidustugiteenusedet
dc.titleÕppe- ja karjäärinõustamise programmi vahehindamineet
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/reportet


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record