Show simple item record

dc.contributor.advisorTäht, Karin, juhendaja
dc.contributor.advisorKonstabel, Kenn, juhendaja
dc.contributor.authorMännik, Sille-Liis
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Psühholoogia instituutet
dc.date.accessioned2017-07-20T10:29:42Z
dc.date.available2017-07-20T10:29:42Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/57290
dc.description.abstractEelnevates uuringutes on leitud, et inimesed, kes usuvad tahtejõudu kui piiramatusse ressurssi, on paremad eneseregulatsioonis ning saavutavad kõrgemaid akadeemilisi tulemusi. Käesolevas töös adapteeriti Igapäevase Eneseregulatsiooni küsimustik (Job et al., 2015) eesti keelde ja uuriti seoseid tahtejõu implitsiitsete teooriate, igapäevase eneseregulatsiooni ja akadeemilise edukuse vahel Tartu Ülikooli tudengitest koosneval valimil (n = 439). Mitmese lineaarse regressiooni tulemusena leiti, et akadeemilist edukust mõõdetuna kaalutud keskmise hindega ennustab tahtejõu piiramatu teooria. Tahtejõu piiratud (n = 60) ja piiramatu (n = 64) teooriaga tudengite gruppide vahelises võrdluses leiti, et akadeemiline edukus ja igapäevane eneseregulatsioon kolmes alaskaalas (prokrastineerimine, halb emotsioonireglatsioon, eelarveülene rahakulutamine) on parem piiramatu teooriaga tudengite seas.et
dc.language.isoestet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subjectigapäevane eneseregulatsioonet
dc.subjecttahtejõu implitsiitsed teooriadet
dc.subjectakadeemiline edukuset
dc.subjecteveryday self-regulationen
dc.subjectimplicit theories about willpoweren
dc.subjectacademic performanceen
dc.subject.otherüliõpilastöödet
dc.titleUskumused tahtejõu olemusest ja nende seos eneseregulatsiooni ja akadeemilise edukusegaet
dc.title.alternativeImplicit theories about willpower and their relation to self-regulation and academic performanceen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record