Show simple item record

dc.contributor.advisorMadisson, Mari-Liis, juhendaja
dc.contributor.authorKonsa, Christelle
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Ühiskonnateaduste instituutet
dc.date.accessioned2019-06-07T12:07:13Z
dc.date.available2019-06-07T12:07:13Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/64060
dc.description.abstractBakalaureusetöös uurisin Eesti populaarsete Instagram-koerte kujutamist nende profiilidel, inimeste kujutamist nendes postitustes ning tekstiosade funktsioone ja relevantsust visuaaliga. Seda teemat on tähtis uurida, et näha, kuidas inimesed illustreerivad oma lähedust koertega ning milliseid koerapidamise norme nad näitavad oma kontodel. Koerte kujutamine sotsiaalmeedias mõjutab nende jälgijaskonna arusaama suhetest koertega. Töös kasutasin uurimiseks kontentanalüüsi, pannes paika uuritavad kategooriad. Valimi koostamine oli sihtpärane, selle moodustamiseks võtsin koondava eestikoerte kasutaja ning valisin sealt välja kõik kasutajad, kelle jälgijaskond oli 1000 või rohkem. Seega sain kokku 30 kasutajat, kelle puhul analüüsin nende viimaseid 20 postitust, kokku uurisin Eesti populaarsetest Instagram-koertest 600 pilti. Uuringust tuli välja, et eelkõige kujutatakse koeri passiivselt ning looduses, kõige eelistatumad paigas looduses oli metsad, lagendikud ja veekoguäärsed. Tavaliselt eksponeeritud koera kujutati istumas või seismas ning koer ei vaadanud otse kaamerasse. Suures osas olid jäetud koerad siiski lemmiklooma rolli, kuid esines ka inimlikustamist ja karakteriseerimist. Pannes neile erinevaid aksessuaare külge, mis pole koera heaolust sõltuvad, ning lisades elemente, mis viitasid inimlikustamisele või karakteriseerimisele. Piltidest said kõige rohkem meeldimisi pildid, kus tähistati mõnda sündmust, monokroomsed pildid või pildid, kus peal oli lähivõte koera näost. Inimesi ei eksponeeritud suurel osal piltidel, neid oli näha väga harva, seega saab oletused teha nende väheste piltide pealt, kus neid oli näha. Nendel vähestel piltidel olid inimesed eelkõige kaaslase või lapsevanema rollis. Samuti üritasid inimesed end teha koeraga tavaliselt pildistamisel võrdseks, kükitades koera kõrvale või lamades nendega samal tasapinnal. Tekstiosade uurimine jagunes kaheks, esimeses pooles uurisin pealkirjade funktsioone ning nende relevantsust pildiga. Kõige rohkem esines postitustes rõhutavat ja selgitavat funktsioone pealkirjades. Kandes nii-öelda abistavat rolli visuaalil toimuva edasi andmisel, rõhutades ning selgitades kindlaid elemente, millele sooviti tähelepanu pöörata. Osalejate aktiivsust said eelkõige pealkirjad, kus omanikud jagasid oma kogemusi koertega või oli pildil tähtsa sündmuse tähistamine. Mõnikord oli ka kogemustega seotud peakirjadesse põimitud mõni küsimus jälgijaskonnale. Pealkirjad olid enamus asjast relevantsed ning kandsid edasi mõtet, mis oli pildil ka näha. Teemaviidete puhul oli näha rõhutavat ja koondavat funktsiooni. Rõhutavate puhul toodi välja visuaaliga seotud emotsioone ja konkreetseid elemente. Koondavad teemaviited, aga aitavad leida uusi jälgijaid ning koondada erinevaid tunnuseid, koeratõuge ja muud sellist, et Instagramis oleks parem leida seda sisu, mida inimene otsib. Teemaviited on üldiselt relevantsed piltide suhtes, kuid esines ka mitmeid kordi, kui relevantsete juurde oli lisatud mõni ebarelevantne teemaviide. Selleks, et saada jälgijaid ka mujalt maailmast, siis kasutatakse teemaviiteid võõrkeeltes nagu saksa, inglise, soome, vene ja hiina. See näitab, et teemaviited mängivad olulist rolli sotsiaalmeedias silma paistmiseks ning uute jälgijate kogumiseks mujalt kui ainult Eestist. Lisaks tahan tänada oma juhendajat Mari-Liis Madissoni, kes aitas oma heade nõuannete ja toetusega kaasa selle bakalaureusetöö valmimisele.et
dc.language.isoestet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.rightsopenAccesset
dc.rightsAutorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Tuletatud teoste keeld 3.0 Eesti*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/*
dc.subject.otherbakalaureusetöödet
dc.subject.otherInstagram (veebisait)et
dc.subject.othersotsiaalmeediaet
dc.subject.otherlemmikloomadet
dc.subject.otherstaaridet
dc.subject.otherkoeret
dc.subject.otherEestiet
dc.titleLoomkuulsuste kujutamine sotsiaalmeedias Eesti populaarsete Instagram-koerte näitelet
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess