Show simple item record

dc.contributor.advisorAavik, Toivo, juhendaja
dc.contributor.authorKukk, Lili
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Psühholoogia instituutet
dc.date.accessioned2021-11-10T14:24:09Z
dc.date.available2021-11-10T14:24:09Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/75763
dc.description.abstractUurimistöö eesmärk on selgitada rehabilitatsioonikeskuse klientidest koosneva valimi (N=56) soodumust depressioonile ning kas teenuse lõppedes esineb depressiooni näitajate osas muutusi, uuriti ka soolist erinevust. Lisaks uuriti korrelatsioonanalüüsi abil, kas kogutud terviseandmed on seotud muutumise sooviga (personaalse arengu initsiatiivi skaala). Rehabilitatsiooniteenuse raames, mis kestis individuaalselt 10-12 kuud (ajavahemikul mai 2018 - detsember 2020), oli uuringus osalejate ette nähtud psühholoogiline nõustamine ning füsioteraapia. Uuringus kasutati RAND-36, PGIS ja EEK2 küsimustikke. Uurimistulemustest ilmnes, et keskmine depressiooniskoor oli kõrge (M = 10.45; SD = 5.77), diagnoosimiseks (äralõikepunkt 11) oli kriteerium täidetud 23-l uuritaval, so 41% valimist. Depressiooninäitajad muutusid nõustamisteenuse lõppedes, keskmiste võrdlus näitas, et tulemused kõikide alaskaalade osas skooride langust, sh enam depressiooni, üldistunud ärevushäire, asteenia osas. Statistiliselt oluline erinevus ilmnes sugude lõikes üldistunud ärevushäire ja paanikahäire osas - mõlema alaskaala skoorid olid naistel kõrgemad. Tulemustest ilmneb veel, et suuremad positiivsed korrelatsioonid on küsimustiku PGIS ja RAND36 järgmiste alaskaalade vahel: valmisolek muutusteks, plaanilisus ja eesmärgipärane käitumine. Nimetatud alaskaalad korreleerusid positiivselt RAND36 alaskaalaga -emotsionaalne heaolu.et
dc.language.isoestet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.rightsopenAccesset
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectvalmisolek muutustekset
dc.subjectPGIS IIen
dc.subjectPGIS IIet
dc.subjectRAND36en
dc.subjectRAND36et
dc.subjectEEK2en
dc.subjectEEK2et
dc.subjectreadiness for changeen
dc.subject.othermagistritöödet
dc.subject.otherrehabilitatsioonet
dc.subject.otherdepressioonet
dc.subject.otherärevuset
dc.subject.otherterviseseisundet
dc.subject.otherrehabilitationen
dc.subject.otherdepressionet
dc.subject.otheranxietyen
dc.subject.otherhealth statusen
dc.titleTerviseseisundi, muutumissoovi ja depressiivsuse vahelised seosed rehabilitatsiooniklientidelet
dc.title.alternativeRelations between health status, personal growth initiative and depression on the example of rehabilitation clientsen
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess