Rahvalaul - tekst ja kontekst

Abstract

"Rahvalaul - tekst ja kontekst" on TÜ kirjanduse ja kultuuriteaduste instituudi täiendusõppe kursus, kus keskendutakse regilaulukujundi mikro- ja makrotasandi omavaheliste seoste vaatlemisele. Tekstianalüüsi kaudu õpitakse täpsemalt tundma nii regilaulu kui ka regilaulu kujundikeelt.

Description

Keywords

tekstianalüüs, regilaul, rahvalaulu ja kirjanduse seosed, BeSt programm

Citation