Elektroonilised õppematerjalid

Permanent URI for this collection

Elektroonilised õppematerjalid on valdavalt mitteinteraktiivsed õppematerjalid, mida saab lisada näiteks oma e-kursusele või ÕISi.

Teil on võimalik vajaliku õppematerjali ja/või õpiobjekti leidmiseks kasutada otsingumootorit, sisestades otsingulahtrisse jutumärkide vahele märksõna ja klikkides nupul GO.

Te võite andmebaasis olevaid õppematerjale kuvada ka otsingulahtri kohal olevate linkide abil:

 • By Issue Date - kuvatakse õppematerjalid aasta kaupa
 • Titles - kuvatakse õppematerjalid pealkirjade alusel
 • Authors - kuvatakse õppematerjalid autorite alusel
 • Subjects - kuvatakse õppematerjalid temaatiliste märksõnade alusel

Sõltuvalt õppematerjali tüübist saate seda otse avada või peate enne kasutamist oma arvutisse salvestama (näiteks kokkupakitud zip-fail).

Iga õpiobjekti kirjelduse juures on vähemalt üks veebiaadress - URI: (näiteks http://hdl.handle.net/10062/8585).

Selle aadressi abil saate viidata antud õppematerjali kirjelduse lehele.

Paljud siinsetest õppematerjalidest on loodud programmi BeSt (aastatel 2009-2013) toetusel.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 208
 • Item
  Rakendus tekstide abstraktsuse hindamiseks
  (Tartu Ülikool, 2018-09-01) Siiber, Marten
  http://prog.keeleressursid.ee/abstraktsus/
 • Item
  Punutiste ABC
  (Tartu Ülikool, 2016-05-13) Eisi, Kõiv
  Käesolev õppematerjal on koostatud juuksuri eriala riikliku õppekava valikmooduli ainete "Punutised" või "Võistlussoengud" toetava õppematerjalina. Õppematerjali saab kasutada ka juuksurieriala riikliku õppekavamooduli "Soengukunst ja kujundamine" õpetamisel. Igaüks saab valida enda õpioskusest lähtuvalt meelepärase õpetusviisi: kirjeldatud juhend, fotojuhend, videojuhend.
 • Item
  Lõputöö projekti koostamine Juhendmaterjal haridusteaduste instituudi üliõpilastele
  (Tartu Ülikool, 2010) Uibu, Krista; Luik, Piret; Voltri, Olivia; Treial, Kristiina
  Juhend on koostatud õppematerjalina haridusteaduste instituudi üliõpilastele toetamaks nende lõputöö projekti koostamist. Seetõttu on anud juhendis käsitletud ainult neid teemasid, mis on vaja tuua välja projektis.
 • Item
  Torujupist raketini: sissejuhatus tehnoloogiateadustesse
  (Tartu Ülikool, 2013) Valder, Viljar; Pilm, Jüri
  BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "Torujupist raketini: sissejuhatus tehnoloogiateadustesse" õppematerjalid
 • Item
  Ettevalmistus matemaatikaolümpiaadiks IV
  (Tartu Ülikool, 2013) Afanasjeva, Hilja; Sõõrd, Ly
  BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "Ettevalmistus matemaatikaolümpiaadiks IV" õppematerjalid
 • Item
  Majutusettevõtte teenindus- ja turundustegevuste planeerimine
  (Tartu Ülikool, 2013) Viin, Tiina
  BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "Majutusettevõtte teenindus- ja turundustegevuste planeerimine" õppematerjalid
 • Item
  Hinnakujundus ja tulujuhtimine
  (Tartu Ülikool, 2013) Viin, Tiina
  BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "Hinnakujundus ja tulujuhtimine" õppematerjalid.
 • Item
  Erivajadustega lastele abi osutamise seadusandlus, struktuur Eestis ning sotsiaalvõrgustik
  (Tartu Ülikool, 2013) Žuravljova, Maria
  BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "Erivajadustega lastele abi osutamise seadusandlus, struktuur Eestis ning sotsiaalvõrgustik" õppematerjalid
 • Item
  Multimeedia III (heli- ja videotöötlus)
  (Tartu Ülikool, 2013) Feklistova, Lidia; Feklistova, Ljubov
  BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "Multimeedia III (heli- ja videotöötlus)" õppematerjalid
 • Item
  Multimeedia II (veebidisain)
  (Tartu Ülikool, 2013-12-30) Feklistova, Lidia; Feklistova, Ljubov
  BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "Multimeedia II (veebidisain)" õppematerjalid
 • Item
  Majapidamistöö juhtimine
  (Tartu Ülikool, 2013) Tamm, Tiina
  BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "Majapidamistöö juhtimine" õppematerjalid.
 • Item
  Toiduturism
  (Tartu Ülikool, 2013) Tamm, Tiina
  BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "Toiduturism" õppematerjalid.
 • Item
  Teeme ise arvutimänge - algus
  (Tartu Ülikool, 2013) Feklistova, Ljubov; Feklistova, Lidia; Kull, Tiina
  E-kursuse "Teeme ise arvutimänge - algus" õppematerjalid
 • Item
  Multimeedia I (pilditöötlus ja animatsioon)
  (Tartu Ülikool, 2013) Feklistova, Ljubov; Feklistova, Lidia
  BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "Multimeedia I (pilditöötlus ja animatsioon)" õppematerjalid.
 • Item
  Andekuse psühholoogia ja pedagoogika küsimusi
  (Tartu Ülikool, 2013-12-10) Sepp, Viire
  Kursus koosneb 10 teemast, millest 9 on omandatavad e-õppes. Iga teema kohta on kas slaididega videoloeng ja/või tekstiline õppematerjal (repositooriumis esitatud osaleiselt). Lisamaterjal on esitatud kas linkidena videotele või viidetena või mujal avaldatud tekstidena. Iga teema kohta tuleb sooritada kas kontrolltest või muu iseseisev ülesanne ning osaleda rühmatöös. Enamik lisamaterjale pärineb kursuse autori poolt toimetatud materjalide või korraldatud andekuse-teemaliste konverentside ettekannete hulgast. Kuna viimase, eriseminari teema lähtub kursusel õppijate soovidest, siis viiakse see läbi auditoorse seminarina.
 • Item
  Robotics
  (Tartu Ülikool, 2013-12-10) Jõgeva, Janno; Altin, Heilo; Sundla, Siim
  Robotics course materials.
 • Item
  Computational Physics II
  (Tartu Ülikool, 2013-12-10) Kasemägi, Heiki
  E-kursuse materjal.
 • Item
  Artificial Muscles
  (Tartu Ülikool, 2013-12-10) Kiefer, Rudolf; Aabloo, Alvo
  Course material for "Artificial Muscles" e-course.
 • Item
  Bayesi statistika Markovi ahelatega
  (Tartu Ülikool, 2013-12-10) Traat, Imbi; Lepik, Natalja
  Kursuse eesmärk: tutvustada alternatiivset suunda statistikas - Bayesi statistikat. See matemaatiliselt elegantne lähenemisviis võib pakkuda lahendusi keerulistele praktilistele probleemidele, seda eriti kaasaegsel arvutiajastul. Kursusel vaadeldakse Bayesi otsustuste tegemist Markovi ahelate Monte Carlo (MCMC) meetodil, st otsustused tehakse vastavate ahelate simuleeritud väärtustelt. Kursuse esimeses osas tutvutakse Bayesi statistika olemusega. Vaadeldakse statistiliste mudelite parameetrite hindamist Bayesi moodi.Teises osas antakse ülevaade vajalikest Markovi ahelate mõistetest ja omadustest. Kolmas osa on pühendatud statistilistele otsustustele MCMC meetodil, erijuhtudel Gibbsi ja Metropolis-Hastingsi algoritme kasutades. Õpitakse meetodit praktiliselt kasutama ja tulemusi interpreteerima. Tutvutakse spetsiaalselt selleks mõeldud tarkvaraga WinBUGS.