Sammenlignelse af stød i dansk og võru sprog

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Mine to forskningsspørgsmåle, som jeg undersøger i min opgave, er : 1) hvilke er artikulatoriske(udtale) og funktionale ligheder og forskelle i stødet i dansk og võru sprog ; 2)hvordan forekommer stød akustisk i min analyse af lydfiler. Min hypotese er, at stødet i dansk og võru sprog ligner meget til hinanden i forhold til udtale, og at der er bare små artikulatoriske forskelle.

Description

Keywords

Citation