Value-oriented vocabulary teaching materials for the textbook "I love English 6" by M. Jõul and Ü. Kurm (2009)

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Töö eesmärk oli koostada õppematerjalid, mis on väärtuskasvatusliku suunitlusega ning aitavad õpilastel korrata ja kinnistada sõnavara, mida nad on õpikust „I Love English 6“ on õppinud. Koostatud töölehti on viis ning nad vastavad õpiku peatükkidele 2-6. Iga tööleht algab sissejuhatava harjutusega, mis on kas teemasse sissejuhatav või võimaldab üle korrata mingit teatud sõnavara. Sellele järgneb umbes 300-400-sõnaline tekst, mille tegelased seisavad silmitsi eetiliste probleemidega ning peavad tegema otsuseid lähtuvalt oma väärtustest. Harjutused, mis järgnevad on tekstimõistmisharjutused, diskussioonid, lünktekstid, rollimängud ja mõned üksikud grammatikaharjutused. Kõikidel harjutustel on vähemalt kaks funktsiooni: näiteks kasutada korratavat sõnavara ja anda sõbrale nõu või harjutada otse- ja kaudkõnet ning samal ajal mängida läbi dialoog, mille tegelased väljendavad sallivat suhtumist endast millegipoolest erinevate inimeste vastu (nt vaesed, teiste rahvuste esindajad, jms). Väärtuskasvatusliku suunitlused teemad, mida töölehtedes käsitleti olid järgmised: vaesus, vanemate lahutamine, erinevad rahvused, kiusamine, lapse-lapsevanema suhted, valetamine, lapsed religioossetest perekondadest, sallivus, õpiraskustega õpilased, erinevad intelligentsustüübid.

Description

Keywords

inglise keel, keeleõpetus, sõnavara, väärtuskasvatus

Citation