Suurandmete kasutamise võimalused sotsiaaltöös: sissejuhatav kirjandusülevaade

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva magistritöö eesmärk oli uurida, millised on suurandmete kasutamise võimalused ja suurandmete kasutamisega seotud väljakutsed sotsiaaltöös teadusartiklite põhjal. Uurimustöö läbiviimiseks kasutasin sissejuhatava kirjandusülevaate metoodikat. Selle tulemusel moodustasid uurimuse lõpliku valimi 16 teadusartiklit, millest 10 olid teoreetilised artiklid ja 6 empiirilised uurimused. Minu magistritöös analüüsitud teadusartiklites käsitletakse sotsiaaltöö valdkonna suurandmetena infosüsteemides ja andmebaasides talletatud andmeid. Teiste andmete (nt interneti rakenduste kasutamisel tekkivate andmete) kasutamisest sotsiaaltöö valdkonnas minu uurimuses analüüsitud artiklites ei räägitud. Analüüsitud artiklite põhjal saab öelda, et sotsiaaltöö valdkonnas saab suurandmeid kasutada erinevatel eesmärkidel. Mina käsitlesin suurandmete rakendusvõimalusi sotsiaaltöös nelja kategooria lõikes: 1) otsustustoe süsteemid, 2) sotsiaaltöö praktika edendamine, 3) sotsiaaltöö praktika uurimine ja 4) sotsiaalpoliitika kujundamine. Sealjuures kirjeldati analüüsitud artiklites suurandmete potentsiaali just seeläbi, et võimalik on analüüsida suurt kogust andmeid, sh erinevate valdkondade andmeid, mis võimaldab inimeste probleemidest ja vajadustest terviklikuma ülevaate saada ning sotsiaalseid probleeme paremini mõista. Peamised suurandmete kasutamisega seotud väljakutsed sotsiaaltöös on analüüsitud artiklite põhjal seotud infosüsteemide ja andmebaaside ülesehitusega (st need kas piiravad või liigselt suunavad sotsiaaltöötajate võimalusi klienditööga seonduvat dokumenteerida), sotsiaaltöö valdkonnas loodavate andmete kvaliteediga (sh andmete täpsuse, täielikkuse, esinduslikkuse ja kallutatusega) ning eetiliste küsimustega (sh privaatsuse, konfidentsiaalsuse ja teadlik nõusolekuga). Sotsiaaltöötajatelt oodatakse, et nad teaksid, millised on suurandmete kasutamise võimalused sotsiaaltöös ning et nad oskaksid suurandmeid analüüsida ja analüüsi tulemusi tõlgendada. Käesolev magistritöö annab seega esimese sissejuhatava ülevaate suurandmete kasutamise võimalustesse ja suurandmete kasutamisega seotud väljakutsetesse sotsiaaltöö valdkonnas.

Description

Keywords

Citation