Pankrotistumise tõenäosuse prognoosimine otselaenamisettevõtte Bondora andmetel

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesoleva magistritöö põhieesmärk on hinnata otselaenamisettevõtte Bondora klientide oodatava kahju ühte komponenti, milleks on pankrotistumise tõenäosus, et võimalikult täpselt määrata riskitase nende klientide korral, kellele ollakse valmis laenu andma. Analüüs teostatakse avaliku klientide kohta käiva andmestiku põhjal ([1]). Pankrotistumise tõenäosuse prognoosimisele lähenetakse interaktiivse ja automatiseeritud metoodikatega, toetudes logistilisele regressioonile ning regressioonipuule CART, et välja selgitada parim krediidiriski kirjeldav mudel. Lõplik mudeli valik tugineb prognoosihinnangute võrdlemisel keskmise ruutvea põhjal.

Description

Keywords

pankrotistumise tõenäosus, prognostika, tehisõpe, regressioonanalüüs, regression analysis, automatic learning, probability of default

Citation