PDF dokumendi konverteerimine EPUB formaati

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesolevas bakalaureusetöös kirjeldatakse rakendust, mille abil on võimalik kuluefektiivsel viisil konverteerida PDF dokumente EPUB 2.0.1 formaati. Töös on kirjeldatud tehnilisi lahendusi, mille abil on võimalik säilitada dokumendi algne struktuur ja luua sellest müügikõlblik e-raamat. Lisaks kirjeldatakse rakenduse loomisega seotud tehnoloogiaid ning võrreldakse loodud rakendust olemasolevate lahendustega.
This thesis describes an application that can convert PDF to EPUB in a cost-effective way. The technical solutions to retain the original structure of the input PDF and create a valid EPUB 2.0.1 file are described. In addition, the thesis gives an overview of the technolo-gies used to create the application and includes the comparison of the application created under this thesis with some preexisting solutions.

Description

Keywords

Citation