Rahvusvaheline matemaatika ja loodusainete võrdlusuuring TIMSS 2003

Abstract

“TIMSS 2003” on kordusuuring matemaatika ja loodusainete vallas, varasemad uuringud toimusid 1995. a 4. ja 8. klassile ning 1999. a 8. klassile. Eesti osaleb esmakordselt. “TIMSS 2003” uuringus osaleb rohkem kui 50 riiki üle kogu maailma. Uuringu käigus mõõdetakse õpilaste saavutusi mainitud õppeainetes ning saadakse ülevaade riiklikest haridussüsteemidest. Varem osalenud riikidel on võimalik näha ka suundumusi matemaatika ja loodusainete õpetamises/ õppimises ning hindamises 4. ja 8. klassis. Üks põhiaksioomidest on: kui tahad mõõta muutust, ära muuda mõõtu. Tulemuste analüüs on uuringutes osalenud riikide hariduspoliitikutel võimaldanud ümber hinnata ainekavasid, õpikuid, õpetajate ettevalmistust ja õpetamist.

Description

Keywords

võrdlevuuringud, haridusuuringud, hindamine, teadmiste testid, õpitulemused, õppeedukus, TIMSS, rahvusvahelised võrdlusuuringud, hindamine, loodusteadused, matemaatika

Citation

Collections