Mulla- ja õhuniiskuse mõju arukase (Betula pendula) kasvule

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Põhjalaiuskraadidel on ennustatud kliimasoojenemist, sademe hulga suurenemist ja seega ka õhuniiskuse suurenemist, mis võivad suuresti mõjutada taimede kasvu ja elutegevust. Looduslikes tingimustes kunstlikult suurendatud õhuniiskusega välikatsel FAHM (Free Air Humidity Manipulation) on täheldatud puu kasvu vähenemist. Mullaniiskuse ning õhuniiskuse mõju uurimiseks kasvatati kontrollitud tingimustega kasvukambrites arukase (Betula pendula) taimi. Taimede, mis kasvasid erinevatel õhuniiskustel ja stabiilsel mullaniiskusel, tüve juurdekasvule suurenenud õhuniiskus mõju ei avaldanud kuid kohanemisreaktsioonina suurenes peenjuurte ning lehtede kuivmassi suhe. Teises katses kasvasid taimed erinevatel mullaniiskustel (35%-85%) ning stabiilsel õhuniiskusel, kus tüve, juurte ja lehtede juurdekasv oli maksimaalne erinevatel mullaniiskustel, vastavalt siis 65%, 50% ja 75% juures maksimaalsest mulla veemahtuvusest. Oli selgelt näha, et taim kohaneb kuivemale keskkonnale maa-aluse biomassi suurendamisega ja see toimis maapealse biomassi arvelt. Mullaniiskuse suurenemine põhjustas summaarse biomassi järsku vähenemist ning liigniiskes mullas oli kasv väga kidur. Et mullaniiskus FAHMi niisutusringides on olnud tihti suurem kui 65%, õhuniiskuse suurendamine optimaalsel mullaniiskusel kasvukambrites arukase kasvu ei pidurdanud ja kasv oli väga tundlik liiginiiskusele võis õhuniiskuse negatiivne mõju välikatses FAHM tõesti olla põhjustatud mulla liigniiskusest.

Description

Keywords

Mulla- ja õhuniiskus, biomassi paigutus, puutüve ruumala indeks, peenjuured

Citation