Arhitektuuriteose õiguskaitse: põhjendused, võimalused ja probleemid

Date

2010-06-18T11:40:00Z

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Magistritöö analüüsib arhitektuuri kui eripärase kunstiliigi õiguskaitse võimalusi. Töö esimeses osas esitatakse analüüs, miks arhitektuuri peaks käsitlema kunstina ja miks seetõttu on põhjendatud arhitektuuriteose kaitsmine autoriõigusega. Autor analüüsib arhitektuuri kui kunstiliigi vastandlikku olemust ja seotust tehnikavaldkonnaga. Kuna tegemist on kunstivaldkonnaga, mille loomeprotsessi reguleerivad mitmed avaliku õiguse normid, analüüsitakse töös autoriõigusliku kaitse konflikti planeerimisõiguse ja ehitusõigusega. Töö põhiliseks küsimuseks on, kuidas tasakaalustada arhitekti kui autori õigusi enda teosele tellija ja ehitise omaniku õigustega ehitisele, mis on püstitatud nende tellimusel ja finantseerimisel.

Description

Teadusmagistritöö

Keywords

magistritööd, arhitektuur, autoriõigus

Citation