Autogeneraatortüüpi FOUCAULT’ kardiograafi ookeanivee keskkonnas kasutamise võimalikkuse uuringud

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli välja selgitada, kas on võimalik autogeneraatortüüpi Foucault′ kardiograafi kasutada soolvee keskkonnas olevalt inimeselt südametegevuse signaali saamiseks. Kuna tegu oli inimuuringutega, siis kõigepealt koguti kõik vajalikud dokumendid katsete läbiviimiseks. Samuti tehti vajalikud muutused andurile (lisatud herkonid võimenduse vahetamiseks, tehtud veekindel isolatsioon) ning oli tellitud plastiktünn mõõtmiste tegemiseks. Enne katsete algust tehti vajalikud ohutustestid selleks, et veenduda, et antud andur sobib veekeskkonnas kasutamiseks. Testid tehti kõigepealt õhus, et saada etalon vees tehtud mõõtmistega võrdlemiseks, ning seejärel tünnis soolveega, kuhu ronis sisse katsealune veekindlalt isoleeritud anduriga. Saadud mõõtmiste ajal signaalid salvestati .lvm formaadis LabVIEW keskonnas töötava programmi FouKG plotter abil ning pärast seda töödeldi MATLABis kasutades funktsiooni FFT. Saadud graafikud analüüsiti, mille põhjal tehti vastavad järeldused: 1. Südameteevuse signaal on kättesaadav, aga on soolvees palju nõrgem (mida suurem on kontsentratsioon, seda nõrgem on signaal). 2. Uuringu eesmärk on edukalt saavutatud, sest tõestati, et on võimalik saada soolas vees oleva isiku südametegevuse signaali kasutades autogeneraatortüüpi Foucault′ kardiograafi. 3. Saadud tulemuste analüüsil selgus, et südametegevuse signaal ja vee võnkumised katsete jooksul toimuvad peaaegu sama sagedusega. 4. Käesolevas töös kasutatud spektraalanalüüsi meetod omab vajalikke omadusi vee võnkumiste probleemi lahendamiseks. Kuna signaali analüüsi tulemuste järgi oli näha, et on võimalik eristada südametegevuse signaal mürast, on võimalik ütelda, et uuringu eesmärk oli saavutanud. Aga see ei tähenda, et antud meetod on kõige parem või isegi sobib päästevestides kasutamiseks. Selleks on vaja lisauuringud läbi viia, kasutades uuringu jooksul saadud tulemusi ja teadmisi.

Description

Keywords

Citation