Polügoonide konservatiivne lamedus

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Bakalaureusetöös vaadeldakse polügoone üle poolrühma S. Antakse üksikasjalik tõestus teoreemile, mille kohaselt järgmised väited püsivate parempoolsete polügoonide AS kohta on samaväärsed: (i) AS on konservatiivselt lame; (ii) AS on konservatiivselt lame ja võrdsuslame; (iii) AS rahuldab tingimust (P) ja (E); (iv) AS rahuldab tingimust (BF). Töös esitatud tõestus toetub M. Kilbi, U. Knaueri ja A. V. Mikhalevi monograafias Monoids, acts and categories (Berlin, New York: Walter de Gruytor, 2000) esitatule üle monoidi. Antud tulemust üle poolrühmade pole varem tõestatud.

Description

Keywords

poolrühm, polügoon, tensorkorrutis, konservatiivne lamedus, võrdsuslamedus

Citation