Analysis of a set of coursebooks for teaching military English

Date

2010-08-19

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Magistritöö eesmärk on analüüsida Kaitseväe Ühendadtud Õppeasutusetes kasutatavat sõjaväelise inglise keele õpikut Campaign, tuua välja selle tugevad ja nõrgad küljed ning näidata, kuidas seda on võimalik integreerida üldkeelt õpetavate inglise keele õpikutega õpiku Total English näitel. Magistritöö koosneb neljast peatükist. Esimene peatükk selgitab sõjaväelise inglise keele eripära, annab ülevaate materjalide hindamise ja analüüsi teooriatest, selgitab NATO STANAG 6001 keeletestide nõudeid NATO vägedele, annab ülevaate õpitingimustest, õpilaste eripärast ning sõjaväelise inglise keele õpikutest Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes. Teine peatükk keskendub Campaign 2 analüüsile. Selle õpiku kasutamine on olnud viimastel aastatel kõige ulatuslikum, kuna vastava tasemega (kesktase) õpilasi on olnud kursustel kõige rohkem. Kolmas peatükk esitab Campaign 1 ja Campaign 3 analüüsi. Neljandas peatükis arutletakse Campaign õpikute tugevaid ja nõrku külgi ning tuuakse näiteid, kuidas saaks Campaign õpikuid integreerida üldinglise keelt õpetatavate õpikutega. Analüüs toob välja Campaign õpikute eelised ja puudused ning pakub viise, kuidas sõjaväelise inglise keele õpikut on võimalik integreerida üldkeele õpikuga, et vältida analüüsi käigus esilekerkinud probleeme.

Description

Teadusmagistritöö

Keywords

magistritööd, inglise keel

Citation