Suure Viisiku erinevate komponentide ja sotsiaalse soovitavuse mõju positiivsele ellusuhtumisele

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Isiksusepsühholoogia üks alustalasid on, et Suure Viisiku komponendid mängivad suurt rolli inimese ellusuhtumises. Isiksuseomaduste uurimisel ja tuvastamisel tuginetakse suuremal määral enesekohaste küsimustikele. Sellise meetodi üheks suureks ohuks on sotsiaalne soovitavus ehk isiku soov paista oma vastustega positiivsemas valguses. Käesoleva uuringu eesmärk oli tuvastada erinevate isiksuseomaduste ja sotsiaalse soovitavuse mõju positiivsusele ning uuringus tugineti 2016-2018 psühholoogia kursusel osalenud 390 tudengi küsimustike tulemustele. Tulemustest selgus, et mudel neurootilisus-ekstravertsus omab väga sarnast mõju positiivsele ellusuhtumisele kui mudel neurootilisus-meelekindlus. Lisaks suudeti replikeerida tulemust, et mudel neurootilisus-ekstravertsus omab suuremat mõju positiivsele ellusuhtumisele kui ülejäänud isiksuseomadustega mudel. Sotsiaalse soovitavuse osas leiti, et sotsiaalse mõju positiivsele ellusuhtumisele oli statistiliselt oluline, kuid selle täpse mõju selgitamiseks oleks tarvis edasisi uuringuid teha.

Description

Keywords

meelekindlus, neurootilisus, positiivne ellusuhtumine, The Big Five, neuroticism, subjective well-being

Citation