Programm funktsiooni ajalise keerukuse leidmiseks

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö raames valmis Java-programm funktsiooni ajalise keerukuse leidmiseks. Programm loodi eesmärgiga lihtsustada programmeerimisülesannete hindamist olukorras, kus hinne sõltub lahenduse ajalisest keerukusest. Käesolev töö annab ülevaate programmi kasutusvõimalustest ning dokumenteerib programmi seadistamise ja kasutamise Moodle’i keskkonnas esitatud lahenduste jaoks. Töös on välja toodud funktsiooni käivitamise ning ajalise keerukuse leidmise jaoks kasutatavad meetodid.
The purpose of this Bachelor’s thesis is to develop a Java program to determine time complexity of a function. The program was created with the idea of simplifying the evaluation of programming exercises, where the result is based on time complexity of the solution. This Bachelor’s thesis provides an overview of functionalities of the program and documents the configuration and usage of the program for solutions submitted in online learning environment Moodle. The study describes the methods used for executing functions and finding time complexity.

Description

Keywords

Citation