Edward Saidi teose "Orientalism" sissejuhatuse ja esimese peatüki teise osa tõlge ning tõlke analüüs

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolev magistriprojekt koosneb Edward Saidi teose „Orientalism“ sissejuhatuse ja esimese peatüki teise osa tõlkest ning tõlkeanalüüsist. Töö on jaotatud neljaks osaks. Esimese osa moodustab lühike teose ja autori tutvustus, teise osa tõlge, kolmanda osa teksti tüübi ja metodoloogia tutvustus ning neljanda osa tõlkeanalüüs. Kokkuvõttes on ülevaade tõlkelahendustest ja kasutatud tõlkemeetoditest, mis analüüsi käigus selle teksti puhul vajalikuks osutusid. Teos on pärit 1978. aastast; magistriprojekti lähtetekstina on kasutatud 2003. aastal kirjastuse Penguin Books välja antud teose viiendat, täiendatud varianti.

Description

Keywords

üliõpilastööd, student works, tõlkeõpetus, translation, interpreting, Said, Edward, tõlkimine, tõlkeanalüüs, orientalism, stereotüübid, magistritööd

Citation