Mäluasutuste digitaalsete andmekogude kasutatavuse hindamine

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Interneti vahendusel on avanenud juurdepääs erinevate mäluasutuste (muuseumid, raamatukogud, arhiivid) poolt loodud andmebaasidele. Andmebaaside loomise põhjuseks on originaaldokumentide säilimine ja nende digikoopiatele parema juurdepääsu tagamine sõltumata lõppkasutaja asukohast, ajaliste ja muude ressursside piirangutest. Selleks, et mäluasutuste digiandmekogud täidaksid oma eesmärke, peavad nad olema kasutajatele arusaadavad. Käesolev magistritöö keskendus kolme digiandmekogu (SAAGA, DIGAR, MuIS) ja kahe portaali(VAU ja E-varamu) kasutatavuse hindamisele. Andmebaase vaadeldi kontrollküsimustiku abil vaadates eraldi kujunduse, informatiivsuse ja otsingusüsteemi komponente.

Description

Keywords

mäluasutus, digitaalne andmekogu

Citation