Ärevuse mõju pidurduslikule kontrollile emotsionaalses Go/No-Go katses söömishäiretega patsientidel

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva töö eesmärgiks oli pildilise modifitseeritud emotsionaalse Go/No-Go katse ning STAI enesekohase küsimustiku abil välja selgitada püsi- ja seisundiärevuse mõju pidurduslikule kontrollile söömishäiretega patsientidel. Valimi moodustasid 32 katseisikut, kellest 10-le oli diagnoositud anorexia nervosa, 11-le bulimia nervosa ning 11 tervet katseisikut moodustasid kontrollgrupi. Läbiviidud katsete abil leiti, et püsi- ja seisundiärevus ei mõjuta pidurduslikku kontrolli emotsionaalses Go/No-Go katses. Tõenäoliselt on pidurduslik kontroll reaktsiooniaegade näol enim mõjutatud emotsionaalsest kaldest stiimulmaterjali vastu.

Description

Keywords

püsiärevus, seisundiärevus, emotsionaalne Go/No-Go katse, pidurduslik kontroll, trait anxiety, state anxiety, affective Go/No-Go task, inhibitory control

Citation