Are intuitions (of lay-speakers) relevant for determining which theory of reference is right?

Date

2010-05-18T05:14:29Z

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Intuitsioonide kasutamist filosoofilise argumentatsiooni tõendusmaterjalina on kritiseeritud ning ühe vastusena sellele kriitikale on väidetud, et konkreetsetes kõnealustes argumentatsioonides ei ole intuitsioone üldse kasutatud. Ma näitan, et intuitsioonid on nendel kordadel siiski kasutust leidnud, kuid et intuitsioonide ebakõlbulikuks tõendusmaterjaliks tunnistamine vajab edasist analüüsi. Ma väidan, et intuitsioonid suudavad pakkuda meile relevantset informatsiooni ning arutlen tavainimeste intuitsioonide sobivuse ja olulisuse üle võrreldes filosoofide intuitsioonidega. Ma väidan, et teatud ülesannete jaoks on filosoofide intuitsioonid kõrgema väärtusega, kuid teiste ülesannete jaoks on tavainimeste intuitsioonid samaväärsed, isegi kui mitte sama täpsed. Hiljutised uuringud eksperimentaalfilosoofias on näidanud Lääne ja Ida inimeste intuitsioonide erinevust – ma kirjeldan neid uuringuid, analüüsin metodoloogilisi nõrkusi ning teen mitmeid parendusettepanekuid edasiste uuringute tarbeks, mis muudaks võimalikuks tavainimeste intuitsioonide kohta relevantsete ja täpsete andmete kogumise.

Description

Teadusmagistritöö filosoofia erialal

Keywords

magistritööd

Citation