Lukianose teose „Surnute kõnelused“ eestikeelse kommenteeritud tõlke ettevalmistamine

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Ajendatuna sellest puudujäägist eestikeelses maailmakirjanduses ning lootuses luua „jutukirjanduse“ tõlkimisega pinnast kõrgetele žanridele, sai käesoleva magistriprojekti eesmärgiks luua teose „Surnute kõnelused“ (kr k Νεκρικοὶ διάλογοι, ld k Dialogi Mortuorum) eestikeelne kommenteeritud ning saatesõnaga varustatud tõlge ning saavutada kirjastusega kokkulepe tõlke avaldamiseks. Seejuures on tõlge mõeldud laiale lugejaskonnale, mitte akadeemilise väljaandena, mis omakorda on piiranud nii kommentaaride hulka ja sisu kui ka saatesõna mahtu ja stiili. Kuna teos sisaldab viiteid nii antiikmütoloogiale ja -kirjandusele kui ka ajaloole, loodab tõlkija, et see võiks sütitada huvi ka klassikalise filoloogia vastu.

Description

Keywords

Citation