Sõidukijuhi Käitumise Küsimustiku rikkumiskohaste skooride ennustusvõime autoõnnetuste esinemisele algajate autojuhtide seas

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva seminaritöö „Sõidukijuhi Käitumise Küsimustiku rikkumiskohaste skooride ennustusvõime autoõnnetuste esinemisele algajate autojuhtide seas“ eesmärgiks on uurida kuivõrd panustavad noorte, algajate juhtide liiklusõnnetustesse sattumisse Sõidukijuhi Käitumise Küsimustiku skoorid. Töö on osa longituuduuringust, mille jooksul koguti kolme aasta vältel Eesti Liikluskindlustusfondi ja Eesti Politsei andmebaasidest andmeid 1269 algaja sõidukijuhi kohta. Uuringus osalejad täitsid ka eesti keelde adapteeritud Sõidukijuhi Käitumise Küsimustiku (SKK, ingl.k. Driver Behaviour Questionnaire). Töö tulemusena selgus, et olulist üksikmõju autoõnnetuste ennustamisel omavad nii SKK rikkumiste ja vigade skoor kui ka sugu, kuid kõigi faktorite koosmõju uurides on SKK rikkumiste skoor kõige olulisem prediktor aktiivsete ja passiivsete autoõnnetuste esinemisel. Samuti leiti, et meeste SKK rikkumiste skoor on kõrgem naiste rikkumiste skoorist. Käesolev töö aitab paremini mõista faktoreid, mis panustavad algajate autojuhtide liiklusõnnetustesse.

Description

Keywords

Citation